Kategoria: ‘Banki’

Aktywa rezerwowe Polski w lipcu 2016 r.

Narodowy Bank Polski opublikował oficjalne dane o stanie aktywów rezerwowych. Z raportu wynika, że na koniec lipca br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 98,2 mld EUR i był o 0,9 mld EUR niższy niż na koniec czerwca. Obniżeniu uległ również stan rezerw wyrażony w dolarach amerykańskich – o 1,2 mld USD do poziomu 109,0

Frankowicze czują się podwójnie oszukani, a rynek ma się bardzo dobrze

Po tym jak Kancelaria Prezydenta przedstawiła propozycję rozwiązania problemu kredytów frankowych, frankowicze stwierdzili, że zostali oszukani po raz drugi, tym razem przez prezydenta, który jak twierdzą zainteresowani skłamał kilkukrotnie w swoich obietnicach przed- i powyborczych. Tym czasem indeks WIG 20 zanotował najlepszy wynik wśród wszystkich wskaźników giełdowych na świecie, a ekonomiści banku Morgan Stanley oceniają,

Polski system finansowy jednym z najbardziej stabilnych w Europie

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA) zainicjował i koordynował testy warunków skrajnych (stress tests) banków europejskich. Jak wynika z badań, stress testy okazały się lepsze od zapowiedzi znacznej części analityków. W badaniu EBA jako jedyny bank z Polski uczestniczył bezpośrednio PKO Bank Polski SA.

Sytuacja na rynku kredytowym (wyniki kwartalnej ankiety NBP)

Narodowy Bank Polski opublikował wyniki kwartalnej ankiety opisujące sytuację na rynku kredytowym. W materiale omówiono zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w II kwartale 2016 r. oraz przewidywania na następny kwartał. Informacje zestawiono w oparciu o ankietę, którą – na przełomie czerwca i lipca 2016 r. – wypełniło 25 banków

Sytuacja banków w I kw. 2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport o sytuacji banków w I kwartale 2016 r., z którego wynika, że sytuacja sektora bankowego w tym okresie pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się ożywienie gospodarki oraz środowisko rekordowo niskich stóp procentowych.

UniCredit sprzedał część akcji Pekao SA inwestorom instytucjonalnym

UniCredit, jedna z największych grup bankowych w Europie, włoski właściciel Pekao, borykający się z problemami wywołanymi przez toksyczne kredyty, obniżającymi jej wartość, by nie utracić płynności finansowej postanowiła pozbyć się 10 proc. akcji Pekao, za ok. 3,3 mld zł. UniCredit utrzymała pakiet akcji odpowiadający 40,1 proc. kapitału zakładowego, dający grupie kontrolę nad bankiem.

Bilans płatniczy Polski w maju 2016 roku

Narodowy Bank Polski poinformował, że w maju br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (4,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). NBP podał ponadto, że łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 2,1

Fitch utrzymuje rating Polski i “stabilną” perspektywę

Wczoraj w nocy agencja ratingowa Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- a perspektywę określiła jako stabilną. Jako argument podała stabilną sytuację makroekonomiczną naszego kraju. Fitch przewiduje wzrost realnego PKB w 2016 roku na 3,2 proc. W kolejnych latach ma on wynosić 3,3 procenta. Prognoza deficytu na 2016 rok wynosi 2,8 procent a w roku

Podaż pieniądza w czerwcu 2016 r.

Narodowy Bank Polski wystosował komunikat na temat podaży pieniądza w ubiegłym miesiącu. Jak wynika z komunikatu podaż pieniądza M3 w czerwcu br. zwiększyła się o 11,1 mld zł. Najwięcej przyrosły zobowiązania banków wobec gospodarstw domowych oraz pieniądz gotówkowy w obiegu poza kasami banków.

Inflacja bazowa w czerwcu 2016 roku

Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w czerwcu 2016 r. Inflacja w analizowanym okresie po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,2 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł -0,8 proc. rok do roku. W 2016 r. wszystkie publikowane miary inflacji bazowej utrzymują się na bardzo niskim poziomie i w większości pozostają
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych