Inflacja bazowa w czerwcu 2016 roku

Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w czerwcu 2016 r. Inflacja w analizowanym okresie po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,2 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł -0,8 proc. rok do roku. W 2016 r. wszystkie publikowane miary inflacji bazowej utrzymują się na bardzo niskim poziomie i w większości pozostają w pobliżu swoich historycznych minimów.

Wskaźniki inflacji bazowej w czerwcu 2016 r. W relacji rok do roku inflacja:
– po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła -0,7 proc., wobec -1,0 proc. miesiąc wcześniej
– po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,2 proc., wobec -0,4 proc. miesiąc wcześniej
– po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła -0,1 proc., wobec -0,2 proc. miesiąc wcześniej
– tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła -0,3 proc., wobec -0,4 proc. miesiąc wcześniej

Narodowy Bank Polski każdego miesiąca wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. Pozwala to na lepszą identyfikację źródła inflacji i trafniejszą prognozę jej przyszłych tendencji. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużym stopniu uzależnione są od warunków meteorologicznych i sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych