Fitch utrzymuje rating Polski i “stabilną” perspektywę

Wczoraj w nocy agencja ratingowa Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- a perspektywę określiła jako stabilną. Jako argument podała stabilną sytuację makroekonomiczną naszego kraju. Fitch przewiduje wzrost realnego PKB w 2016 roku na 3,2 proc. W kolejnych latach ma on wynosić 3,3 procenta. Prognoza deficytu na 2016 rok wynosi 2,8 procent a w roku 2017 ma on osiągnąć poziom 3 procent.

Zagrożenia wymienione przez agencję, mogące zniechęcać inwestorów do inwestowania na naszym rynku, to nadal niestabilna sytuacja związana z Trybunałem Konstytucyjnym oraz pomysł rządu na przewalutowanie kredytów we Frankach.

Do pozytywnych czynników agencja zalicza wzrost konsumpcji prywatnej, która pobudza rynek i powoduje wzrost zatrudniania.

Rating kredytowy to ogólna ocenia poziomu zdolności kredytowej danego kraju, jego długów lub zobowiązania finansowych. To czytelna informacja dla podmiotów inwestujących na temat sytuacji ekonomicznej danego kraju. Im wyższy rating tym lepsza perspektywa ekonomiczna.

Fitch, obok Moody’s i Standard & Poor’s zaliczany jest do grona najbardziej wpływowych agencji ratingowych o zasięgu globalnym.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych