Aktywa rezerwowe Polski w lipcu 2016 r.

Narodowy Bank Polski opublikował oficjalne dane o stanie aktywów rezerwowych. Z raportu wynika, że na koniec lipca br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 98,2 mld EUR i był o 0,9 mld EUR niższy niż na koniec czerwca. Obniżeniu uległ również stan rezerw wyrażony w dolarach amerykańskich – o 1,2 mld USD do poziomu 109,0 mld USD.

NBP zarządza rezerwami dewizowymi, mając na uwadze dbanie o maksymalizowanie ich zyskowności. Jednak priorytet stanowi ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

Narodowy Bank Polski inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość inwestycji skierowana jest w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych