październik, 2022

Prawo europejskie: źródła prawa, instytucje

Należąc do Unii Europejskiej, musimy przestrzegać ustanowionych przez nią praw. Obowiązuje ono wszystkie kraje członkowskie i reguluje zasady działania wspólnoty. Źródła prawa w Unii Europejskiej możemy podzielić na pierwotne (statutowe) i wtórne. Jak nazwa wskazuje, prawo pierwotne ma pierwszeństwo przed pochodnym. Nie jest dopuszczalna odwrotna kolejność. Do źródeł prawa pierwotnego zaliczamy: traktaty założycielskie, traktaty rewizyjne,
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych