Polski system finansowy jednym z najbardziej stabilnych w Europie

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA) zainicjował i koordynował testy warunków skrajnych (stress tests) banków europejskich. Jak wynika z badań, stress testy okazały się lepsze od zapowiedzi znacznej części analityków. W badaniu EBA jako jedyny bank z Polski uczestniczył bezpośrednio PKO Bank Polski SA.

Testy warunków skrajnych są narzędziem nadzorczym lecz nie są prognozą. Ich celem jest zbadanie, jak mogłaby się kształtować pozycja kapitałowa banków do 2018 roku, w scenariuszu podstawowym (opartym na najbardziej prawdopodobnych parametrach makroekonomicznych otoczenia rynkowego) oraz w scenariuszu negatywnym (opartym na teoretycznych i mało prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych). Badanie oparto na jednolitej unijnej metodyce, w oparciu o arkusze sprawozdawcze zawierające skonsolidowane dane na koniec 2015 roku. Badanie przeprowadzono na próbie 51 europejskich banków, obejmujących łącznie 70% aktywów bankowych w Unii Europejskiej.

Sytuacja polskiego systemu bankowego

Polski system finansowy pozostaje jednym z najbardziej stabilnych w Europie, a sektor bankowy jest jego głównym filarem. Zysk netto sektora bankowego po pierwszych trzech miesiącach br. wyniósł 3,2 mld zł. Od początku roku fundusze własne banków zwiększyły się o 3,8%, do poziomu 165,1 mld zł. Wzrósł również poziom średniego współczynnika wypłacalności – do 17,1% na koniec marca br. Udział w aktywach sektora banków ze współczynnikiem TCR wyższym niż 12% wynosi 98,3% aktywów sektora banków krajowych banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych. Przy tym warto podkreślić, że wszystkie banki spełniały obowiązującą normę płynności LCR.

Źródło: KNF

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych