Prawo europejskie: źródła prawa, instytucje

Należąc do Unii Europejskiej, musimy przestrzegać ustanowionych przez nią praw. Obowiązuje ono wszystkie kraje członkowskie i reguluje zasady działania wspólnoty.

Źródła prawa w Unii Europejskiej możemy podzielić na pierwotne (statutowe) i wtórne. Jak nazwa wskazuje, prawo pierwotne ma pierwszeństwo przed pochodnym. Nie jest dopuszczalna odwrotna kolejność. Do źródeł prawa pierwotnego zaliczamy:

 • traktaty założycielskie,
 • traktaty rewizyjne, czyli traktaty, które zmieniają traktaty założycielskie,
 • traktaty akcesyjne,
 • Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

W źródłach prawa wtórnego znajdziemy:

 • rozporządzenia,
 • dyrektywy,
 •  

W strukturze Unii Europejskiej działa 7 instytucji, tyle samo organów i ponad 30 zdecentralizowanych agencji. Głównymi instytucjami, które są decyzyjne to:

 • Parlament Europejski,
 • Rada Europejska,
 • Rada Unii Europejskiej,
 • Komisja Europejska,
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • Europejski Bank Centralny,
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych