Podaż pieniądza w czerwcu 2016 r.

Narodowy Bank Polski wystosował komunikat na temat podaży pieniądza w ubiegłym miesiącu. Jak wynika z komunikatu podaż pieniądza M3 w czerwcu br. zwiększyła się o 11,1 mld zł. Najwięcej przyrosły zobowiązania banków wobec gospodarstw domowych oraz pieniądz gotówkowy w obiegu poza kasami banków.

Według wstępnie opublikowanych danych przez NBP, agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,2 bln zł i był o 11,1 mld zł, (tj. o 0,9 proc.) wyższy niż na koniec maja 2016 r.

W czerwcu br. największy przyrost depozytów nastąpił w sektorze gospodarstw domowych – o 8,7 mld zł, (tj. o 1,3 proc.) do poziomu 676,9 mld zł. Wartość depozytów przedsiębiorstw zwiększyła się o 0,8 mld zł (tj. o 0,3 proc.) do wysokości 243,1 mld zł. Zmniejszyły się natomiast depozyty instytucji samorządowych o 1,8 mld zł, (tj. o 4,9 proc.) do poziomu 34,0 mld zł. Wartość zasobów gotówki ulokowanej poza kasami banków zwiększyła się o 3,4 mld zł, tj. o 2,1%, do 163,2 mld zł.

Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 7,7 mld zł (tj. o 3,5 proc.) do poziomu 224,5 mld zł. W przypadku gospodarstw domowych zadłużenie wzrosło o 6,5 mld zł (tj. o 1,0 proc.) do wysokości 652,8 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw nie zmieniło się – nadal wynosiło 335,1 mld zł.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych