Bilans płatniczy Polski w maju 2016 roku

Narodowy Bank Polski poinformował, że w maju br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (4,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). NBP podał ponadto, że łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 2,1 mld zł.

Wstępne dane bilansu płatniczego Polski za maj 2016 r. opublikowane przez NBP wskazują, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,2 mld zł. W analogicznym okresie 2015 r. było dodatnie i wyniosło 3,8 mld zł.

Import towarów wzrósł o 3,5 mld zł (tj. o 6,3 proc.) do poziomu 58,3 mld zł. Eksport towarów wyniósł 58,8 mld zł i był wyższy o 2,0 mld zł (tj. o 3,5 proc.) niż przed rokiem. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,6 mld zł. W maju 2015 r. było ono dodatnie i wyniosło 2,0 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 4,5 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 14,7 mld zł i, w porównaniu z majem 2015 r., zwiększyły się o 0,7 mld zł (tj. o 4,7 proc). Wartość rozchodów wyniosła 10,2 mld zł i zwiększyła się o 0,4 mld zł (tj. o 4,2 proc.) w porównaniu z majem 2015 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 2,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. Ujemne saldo dochodów pierwotnych wynikało przede wszystkim z ujemnego saldo dochodów z inwestycji (4,4 mld zł).

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych