Tag: ‘unia europejska’

Fiasko negocjacji w sprawie TTIP

Wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel, pełniący funkcję ministra gospodarki i technologii w rządzie Angeli Merkel, we wczorajszym wywiadzie dla telewizji ZDF stwierdził, że transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne (TTIP) pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki nie dojdzie do skutku.

Mieszkańcy UE chcą walki z oszustwami podatkowymi

Badania Eurobarometru przeprowadzone na wiosnę br. na zlecenie Parlamentu Europejskiego wskazuje, że 75% obywateli Unii Europejskiej chce, by walka z oszustwami podatkowymi stanowiła priorytet dla UE. W badaniu udział wzięła reprezentatywna próba 27969 mieszkańców, ze wszystkich 28 państw członkowskich UE. Zdaniem 75% obywateli UE i 56% Polaków UE powinna interweniować bardziej niż obecnie w walce

Polski system finansowy jednym z najbardziej stabilnych w Europie

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA) zainicjował i koordynował testy warunków skrajnych (stress tests) banków europejskich. Jak wynika z badań, stress testy okazały się lepsze od zapowiedzi znacznej części analityków. W badaniu EBA jako jedyny bank z Polski uczestniczył bezpośrednio PKO Bank Polski SA.

Gospodarka w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – lipiec 2016

Narodowy Bank Polski opublikował raport, opisujący sytuację gospodarczą w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w których po okresie dynamicznego ożywienia koniunktury, na początku 2016 r. tempo wzrostu gospodarczego zwolniło.

Stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca przyszłej koniunktury w gospodarce globalnej, związana dodatkowo z konsekwencjami referendum dotyczącego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wynik tego referendum przyczynił się do wzrostu awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych, co znalazło odzwierciedlenie w osłabieniu kursów walut i spadku cen aktywów w

Standard & Poor’s obniża rating Unii Europejskiej

Agencja ratingowa Standard & Poor’s na skutek Brexitu obniżyła rating Unii Europejskiej z AA+ na AA. Jako powody podano obawy związane z jednością Unii po tym jak Brytyjczycy zagłosowali za opuszczeniem europejskiej rodziny.

Program skupowania obligacji przez EBC

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi rozmawiał w zeszłym tygodniu z posłami z Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych o strategii EBC skupowania obligacji. By pobudzić europejską gospodarkę i powstrzymać deflację. 8 czerwca br. EBC rozpoczął program skupu obligacji korporacyjnych na kwotę 348 mln euro. Czy to wystarczające środki, by doprowadzić do zmniejszenia stóp procentowych i

Brexit? – Brytyjczycy głosują w sprawie pozostania lub opuszczenia Unii Europejskiej

Od samego rana w Wielkiej Brytanii trwa referendum, którego wynik zadecyduje o pozostaniu bądź opuszczeniu Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. Prawo oddania głosu ma 46,5 miliona obywateli brytyjskich, irlandzkich i państw brytyjskiej Wspólnoty Narodów zamieszkałych na Wyspach. W głosowaniu nie mogą brać udziału obywatele innych państw Unii. Głosowanie potrwa do 22 (23:00 czasu polskiego).

Parlament Europejski o unikaniu podatków przez korporacje

Parlament poparł propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą walki z unikaniem opodatkowania, w rezolucji przyjętej w środę. Posłowie chcieliby jednak wprowadzenia rygorystycznych limitów dla ulg podatkowych oraz przepisów o dochodach uzyskanych zagranicą. Wezwali oni też do większej przejrzystości funduszy powierniczych i fundacji, wspólnych zasad redukcji opodatkowania zysków patentowych uzyskanych dzięki własności intelektualnej oraz stworzenia czarnej listy UE

Fundusze unijne w projektach IT

Firma EMC zamieściła wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez IDG w trakcie konferencji Państwo 2.0, dotyczącego, między innymi, stosowania rozwiązań przetwarzania w chmurze oraz wykorzystywania funduszy unijnych w projektach IT w sektorze publicznym.
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych