Fundusze unijne w projektach IT

Firma EMC zamieściła wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez IDG w trakcie konferencji Państwo 2.0, dotyczącego, między innymi, stosowania rozwiązań przetwarzania w chmurze oraz wykorzystywania funduszy unijnych w projektach IT w sektorze publicznym.

W badaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz urzędów państwowych, jak również reprezentanci środowisk naukowych i jednostek badawczych. Mimo, że wyniki uzyskane w ankiecie jednoznacznie stwierdzają, że większość tych instytucji wykorzystuje środki przekazywane przez Unię Europejską lub się o nie stara, zebrane informacje sugerują również, że wydatki te wymagają optymalizacji w celu lepszego wykorzystania dostępnych zasobów i przygotowania administracji na spodziewane obniżenie unijnego finansowania w przyszłości.

Ponad połowa respondentów (52%) biorących udział w badaniu zadeklarowała, że wykorzystuje fundusze unijne w projektach IT, a 29% stwierdziło, że o takie fundusze się ubiega. Wysoki poziom ich wykorzystania zadeklarowali przedstawiciele administracji rządowej (61% wykorzystujących, 24% ubiegających się) oraz w samorządzie terytorialnym (45% wykorzystujących i 32% ubiegających się). Najwyższy odsetek respondentów wykorzystujących fundusze unijne pochodził ze środowiska naukowego: połowa z nich zadeklarowała wykorzystywanie środków unijnych, a druga połowa – że o takie finansowanie się ubiega.

Badani odpowiadali też na pytania dotyczące obszarów, w których inwestują ich macierzyste instytucje. Pomimo pewnych różnic pomiędzy poszczególnymi działami sektora publicznego respondenci wskazywali przede wszystkim na takie obszary jak bezpieczeństwo (32%), transmisja danych (25%), aplikacje (20%) czy data center (18%). Inwestycje w nowoczesne technologie, jak chmura obliczeniowa (publiczna – 10%, prywatna – 8%), czy analityka wielkich zbiorów danych (8%) cieszyły się znacznie mniejszym zainteresowaniem.

– Aż 81% respondentów zadeklarowało, że ich instytucje wykorzystują fundusze unijne w projektach IT lub się o nie ubiegają. Wśród nich jest ok. 85% przedstawicieli administracji rządowej i 77% przedstawicieli samorządu terytorialnego.

– W sytuacji, kiedy obecna perspektywa budżetowa (2014-2020) może być ostatnią, kiedy Polska jest beneficjentem netto środków unijnych, szczególnie istotne jest efektywne wykorzystanie środków do budowy Chmury Administracji Publicznej

– Budowa Chmury Administracji Publicznej pozwoliłaby znacząco obniżyć koszty, bardziej efektywnie wykorzystywać środki wydawane na IT oraz przygotować infrastrukturę na wypadek obniżenia finansowania inwestycji w przyszłości

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych