Program skupowania obligacji przez EBC

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi rozmawiał w zeszłym tygodniu z posłami z Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych o strategii EBC skupowania obligacji. By pobudzić europejską gospodarkę i powstrzymać deflację. 8 czerwca br. EBC rozpoczął program skupu obligacji korporacyjnych na kwotę 348 mln euro. Czy to wystarczające środki, by doprowadzić do zmniejszenia stóp procentowych i pobudzenia wzrostu?

Od marca 2015 roku Europejski Bank Centralny realizuje program luzowania ilościowego, który polega na comiesięcznym zakupie obligacji publicznych i prywatnych w wysokości 80 mld euro. Bank planuje kontynuowanie tych działań przynajmniej do marca 2017 roku. Programu skupu obligacji korporacyjnych jest nową częścią programu luzowania ilościowego.

Luzowanie ilościowe (ang. Quantitative easing, QE) polega na skupowaniu przez bank centralny większych ilości papierów dłużnych (np. obligacji skarbowych) z rynku.

Część ekspertów i analityków twierdzi jednak, że – skupując obligacje rządowe – ECB ułatwia państwom UE pożyczanie pieniędzy, podczas gdy powinny one podejmować działania oszczędnościowe. Ponadto krytycy polityki EBC uważają, że bank przekracza swój mandat, naciskając na te państwa strefy euro, które znalazły się w trudnej sytuacji gospodarczej, by podejmowały reformy w zamian za skupowanie ich papierów dłużnych. Krytycy twierdzą, że zadaniem EBC jest utrzymywanie stabilności cen, a nie prowadzenie polityki gospodarczej w UE.

Obecnie inflacja w strefie euro wynosi ok. 0% – dużo poniżej ustalonego celu 2%. EBC twierdzi, ze dzięki programowi luzowania ilościowego, doprowadzi do długoterminowego obniżenia stóp procentowych oraz pobudzenia inwestycji i wzrostu, co doprowadzi do wzrostu inflacji.

16 czerwca br. w Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w trybie prejudycjalnym, w który stwierdził, że działania EBC polegające na skupowaniu papierów dłużnych są zgodne z traktatami. Z pytaniem zwrócił się niemiecki trybunał konstytucyjny, który również dał zielone światło programowi.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych