Parlament Europejski o unikaniu podatków przez korporacje

Parlament poparł propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą walki z unikaniem opodatkowania, w rezolucji przyjętej w środę. Posłowie chcieliby jednak wprowadzenia rygorystycznych limitów dla ulg podatkowych oraz przepisów o dochodach uzyskanych zagranicą. Wezwali oni też do większej przejrzystości funduszy powierniczych i fundacji, wspólnych zasad redukcji opodatkowania zysków patentowych uzyskanych dzięki własności intelektualnej oraz stworzenia czarnej listy UE dla rajów podatkowych.

Dyrektywa zapobiegająca unikaniu opodatkowania odzwierciedla propozycje zawarte w planie działań OECD, które mają prowadzić do ograniczenia erozji bazy podatkowej oraz przenoszenia zysków (BEPS) oraz opiera się na rekomendacjach Parlamentu z listopada (pierwsze sprawozdanie komisji specjalnej TAXE 1) oraz z grudnia (rekomendacje dotyczące zmiany prawa zawarte w sprawozdaniu Annelise Dodds (S&D, UK) i Ludka Niedermayera (EPP, CZ)) ubiegłego roku.

Dyrektywa opiera się na zasadzie, że podatki powinny być płacone w miejscu, w którym wypracowano zyski oraz zawiera wiążące prawnie środki blokujące metody najczęściej używane przez firmy, które chcą uniknąć płacenia podatków. Zaproponowano w niej również wspólne definicje terminów takich jak: “stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”, “raje podatkowe”, “minimalna treść ekonomiczna”, “ceny transferowe” i inne, podlegające obecnie dowolnej interpretacji.

Klauzula o eliminacji podwójnego opodatkowania

Posłowie mają większe ambicje niż Komisja Europejska, w związku z klauzulą dotyczącą opodatkowania zarobków w kraju trzecim i ich transferu do UE. Ten, tak zwany, dochód uzyskiwany zagranicą jest często zwolniony z podatku, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Posłowie chcieliby ustanowić 15% stawkę minimalną, jeżeli np.: dochód uzyskany zagranicą został opodatkowany wg. niższej stawki, należałoby dopłacić różnicę.

Inne rekomendacje, to między innymi:
• Zmniejszenie możliwości odliczania nadwyżki kosztów finansowania do wysokości 20% wyniku finansowego podatnika lub do kwoty 2 000 000 euro, w zależności od tego, która z wartości jest wyższa.
• Opracowanie wyczerpującej “czarnej listy” rajów podatkowych łącznie z tymi w UE oraz sankcji wobec jurysdykcji unikających współpracy i instytucji finansowych działających w rajach podatkowych
• Zakaz prowadzenia spółek celowych, takich jak firmy przykrywki
• Szybkie wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB)
• Zwiększenie przejrzystości funduszy powierniczych i fundacji
• Wprowadzenie wspólnej metody obliczania efektywnej stawki podatkowej dla osób prawnych w państwach członkowskich, co pozwoli na porównania pomiędzy państwami UE
• Bardziej precyzyjne przepisy dotyczące mechanizmu rozstrzygania podatkowych sporów transgranicznych
• Stworzenie zharmonizowanego, wspólnego europejskiego numeru identyfikacji podatkowej, służącego za podstawę efektywnej automatycznej wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych