Mieszkańcy UE chcą walki z oszustwami podatkowymi

Badania Eurobarometru przeprowadzone na wiosnę br. na zlecenie Parlamentu Europejskiego wskazuje, że 75% obywateli Unii Europejskiej chce, by walka z oszustwami podatkowymi stanowiła priorytet dla UE. W badaniu udział wzięła reprezentatywna próba 27969 mieszkańców, ze wszystkich 28 państw członkowskich UE. Zdaniem 75% obywateli UE i 56% Polaków UE powinna interweniować bardziej niż obecnie w walce z oszustwami podatkowymi.

Kryzys gospodarczy spowodował, że posłowie coraz głośniej mówią o większej przejrzystości i konieczności przerwania nieuczciwych praktyk podatkowych korporacji. Sprawiedliwe opodatkowanie korporacji znajdowało się w agendzie Parlamentu Europejskeigo już na długo przed ujawnieniem skandali LuxLeaks i Panama Papers.

„75% populacji UE spodziewa się bardziej zdecydowanych działań UE w walce z oszustwami podatkowymi – ważna jest skuteczna odpowiedź na te oczekiwania. Parlament Europejski stoi na czele tych zmagań, przyjmując ambitne i konkretne propozycje, mające na celu zwiększenie przejrzystości podatkowej i walkę z unikaniem płacenia podatków, wzywając państwa członkowskie do automatycznej wymiany orzeczeń podatkowych oraz składania sprawozdań finansowych od firm międzynarodowych z podziałem na kraje, sformułowania wspólnej definicji raju podatkowego oraz silnych i konkretnych sankcji. Nadal będziemy naciskać na państwa członkowskie, by wzmocniły swoje polityki podatkowe, usunęły luki prawne i poprawiły koordynację na poziomie unijnym i międzynarodowym. To kwestia sprawiedliwości dla obywateli UE” – stwierdził przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Roberto Gualtieri.

W wyniku ujawnienia afery LuxLeaks, Parlament Europejski powołał dwie komisje specjalne ds. orzeczeń podatkowych. W sprawozdaniu końcowym przyjętym przez Parlament Europejski na sesji plenarnej w lipcu 2016 roku, wezwano do stworzenia unijnego rejestru faktycznych właścicieli przedsiębiorstw, czarnej listy rajów podatkowych oraz działań przeciwko nadużyciom reżimów podatkowych typu patent box.

W czerwcu 2016 roku PE podjął decyzję o powołaniu komisji śledczej ds. Panama Papers. Mandat komisji wynosi 12 miesięcy i obejmuje ocenę działań Komisji Europejskiej i państw członkowskich w zakresie prania brudnych pieniędzy i unikania płacenia podatków.

Jesienią br. mają rozpocząć się prace posłów nad zasadami publicznej przejrzystości podatkowej dla korporacji wielonarodowych.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych