Tag: ‘NBP’

Bilans płatniczy Polski: czerwiec 2016

W czerwcu tego roku w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (3,6 mld zł) i obrotów towarowych (1,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 0,9 mld zł.

Aktywa rezerwowe Polski w lipcu 2016 r.

Narodowy Bank Polski opublikował oficjalne dane o stanie aktywów rezerwowych. Z raportu wynika, że na koniec lipca br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 98,2 mld EUR i był o 0,9 mld EUR niższy niż na koniec czerwca. Obniżeniu uległ również stan rezerw wyrażony w dolarach amerykańskich – o 1,2 mld USD do poziomu 109,0

NBP wydał nowe monety okolicznościowe z okazji Igrzysk Olimpijskich w Rio

We wtorek 26 lipca Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną i złotą monetę okolicznościową upamiętniającą historyczne występy polskiej reprezentacji na letnich olimpiadach.

NBP: Raport o kondycji przedsiębiorstw w II kw. 2016

Narodowy Bank Polski opublikował informację o kondycji sektora przedsiębiorstw, w którym pokazuje jak przedsiębiorstwa oceniają swoją kondycję i koniunkturę w II kwartale 2016 r., a także prezentuje prognozy na III kwartał 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w maju 2016 roku

Narodowy Bank Polski poinformował, że w maju br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (4,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). NBP podał ponadto, że łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 2,1

Podaż pieniądza w czerwcu 2016 r.

Narodowy Bank Polski wystosował komunikat na temat podaży pieniądza w ubiegłym miesiącu. Jak wynika z komunikatu podaż pieniądza M3 w czerwcu br. zwiększyła się o 11,1 mld zł. Najwięcej przyrosły zobowiązania banków wobec gospodarstw domowych oraz pieniądz gotówkowy w obiegu poza kasami banków.

Inflacja bazowa w czerwcu 2016 roku

Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w czerwcu 2016 r. Inflacja w analizowanym okresie po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,2 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł -0,8 proc. rok do roku. W 2016 r. wszystkie publikowane miary inflacji bazowej utrzymują się na bardzo niskim poziomie i w większości pozostają

Stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca przyszłej koniunktury w gospodarce globalnej, związana dodatkowo z konsekwencjami referendum dotyczącego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wynik tego referendum przyczynił się do wzrostu awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych, co znalazło odzwierciedlenie w osłabieniu kursów walut i spadku cen aktywów w

Adam Glapiński rozpoczął kadencję na stanowisku Prezesa NBP

Po złożeniu przysięgi przed Sejmem RP, które odbyło się 21 czerwca 2016 r., Adam Glapiński, objął stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Rozpoczęła się tym samym sześcioletnia kadencja nowego prezesa banku centralnego, powołanego na to stanowisko przez Sejm RP 10 czerwca 2016 r.

Inflacja bazowa w maju 2016 r.

Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w maju 2016 r. Inflacja w analizowanym okresie po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,4 proc. (r/r), pozostając tym samym na poziomie swojego historycznego minimum. Wskaźnik CPI w maju wyniósł -0,9 proc. (r/r).
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych