Bilans płatniczy Polski: czerwiec 2016

W czerwcu tego roku w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (3,6 mld zł) i obrotów towarowych (1,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 0,9 mld zł.

Z podanych przez Narodowy Bank Polski danych w dniu 12 sierpnia, wynika że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,9 mld zł. W tym samym okresie czyli w czerwcu 2015 roku, było ono również ujemne i wyniosło 4,0 mld zł.

Jak zawsze dodatnie było saldo usług, które wyniosło 3,6 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 14,4 mld zł i, w porównaniu z czerwcem 2015 r., zwiększyły się o 0,5 mld zł (tj. o 3,6 proc). Wartość rozchodów wyniosła 10,8 mld zł i zwiększyła się o 0,5 mld zł (tj. o 5,0 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 6,7 mld zł. Ujemne saldo dochodów wynikało, przede wszystkim, z ujemnego salda dochodów z inwestycji (7,7 mld zł).

Eksport towarów wyniósł 67,0 mld zł i był wyższy o 7,5 mld zł (tj. o 12,6 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 5,0 mld zł (tj. o 8,3 proc.) do poziomu 65,2 mld zł. W wyniku tego saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,8 mld zł. W czerwcu 2015 r. było ono ujemne i wyniosło 0,7 mld zł.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych