Inflacja bazowa w maju 2016 r.

Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w maju 2016 r. Inflacja w analizowanym okresie po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,4 proc. (r/r), pozostając tym samym na poziomie swojego historycznego minimum. Wskaźnik CPI w maju wyniósł -0,9 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

W 2016 r. wszystkie publikowane miary inflacji bazowej utrzymują się na bardzo niskim poziomie. Jedynie wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen administrowanych, po osiągnięciu w lutym 2015 r. najniższego poziomu w historii (-2,1 proc. r/r) w okresie marzec-grudzień 2015 r. systematycznie wzrastał – pozostaje jednak wciąż ujemny i zdecydowanie niższy niż pozostałe miary inflacji bazowej.

Podany 13 czerwca br. przez GUS wskaźnik CPI za maj 2016 r. wyniósł -0,9 proc. (r/r). Odczyt ten był nieznacznie wyższy od wstępnego szacunku GUS (tzw. flash).

Do osłabienia deflacji przyczynił się przede wszystkim wzrost (ujemnej) dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu – o 2,5 pp. do -9,9 proc. r/r. (rosnące ceny ropy naftowej spowodowały wzrost cen paliw w maju br. o 4,2 proc. m/m). W kierunku wzrostu inflacji, choć w mniejszym stopniu, oddziaływał także wzrost rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2 pp. do 0,8 proc. r/r w maju br.). W pozostałych głównych kategoriach wchodzących w skład CPI nie odnotowano znaczących zmian cen, dynamika cen usług jak i towarów nieżywnościowych w maju br. utrzymała się na poziomie z poprzedniego miesiąca (wyniosła odpowiednio 0,4 proc. r/r i -1,1proc. r/r).

Wzrostowi wskaźnika CPI towarzyszył wzrost trzech z czterech publikowanych przez NBP miar inflacji bazowej oraz stabilizacja jednej miary.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych