Bilans płatniczy Polski w kwietniu 2016 r.

W kwietniu 2016 roku w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (4,5 mld zł), obrotów towarowych (2,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (4,7 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 3,0 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 13 czerwca br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za kwiecień 2016 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,6 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. było dodatnie i wyniosło 3,7 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 65,2 mld zł i był wyższy o 7,0 mld zł (tj. o 12,0 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 4,3 mld zł (tj. o 7,3 proc.) do poziomu 63,0 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,2 mld zł. W kwietniu 2015 r. było ono ujemne i wyniosło 0,5 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 4,5 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 14,6 mld zł i, w porównaniu z kwietniem 2015 r., zwiększyły się o 1,2 mld zł (tj. o 9,0 proc). Wartość rozchodów wyniosła 10,1 mld zł i zwiększyła się o 0,7 mld zł (tj. o 7,5 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 4,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł. Ujemne saldo dochodów pierwotnych wynikało przede wszystkim z ujemnego saldo dochodów z inwestycji (6,0 mld zł).

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych