Obroty handlu zagranicznego w pierwszej połowie 2016 r.

W pierwszej połowie 2016 r. (styczeń – czerwiec) eksport w cenach bieżących wyniósł 392881,3 mln zł, a import 374685,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18196,2 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 9113,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, eksport wzrósł o 6,4%, a import był wyższy o 4,0%.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 90462,8 mln EUR, a import 86266,3 mln EUR (wzrost w eksporcie o 2,1%, a w imporcie spadek o 0,2%). Dodatnie saldo wyniosło 4196,5 mln EUR wobec 2186,6 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku. Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 100750,9 mln USD, a import 96054,8 mln USD (eksport wzrósł o 1,1%, a import spadł o 1,2%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4696,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 2489,2 mln USD).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 84847,3 mln zł (21752,5 mln USD, 19547,0 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 83481,5 mln zł (21400,8 mln USD, 19237,2 mln EUR). Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 59795,2 mln zł (minus 15299,1 mln USD, minus 13757,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 6855,9 mln zł (minus 1757,3 mln USD, minus 1593,1 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,8% (w tym UE 79,8%), a w imporcie – 68,3% (w tym UE 61,4%), wobec odpowiednio 85,9% (w tym UE 79,6%) i 67,4% (w tym UE 60,6%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym o 0,3% i wyniósł 27,2%, a w imporcie – o 0,7% i stanowił 23,5%. Dodatnie saldo wyniosło 18807,0 mln zł (4807,2 mln USD, 4330,2 mln EUR) wobec 17307,1 mln zł (4689,4 mln USD, 4147,8 mln EUR) w pierwszej połowie 2015 r.

Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu do pierwszej połowy ub. roku o 0,1 p. proc. i wyniósł 2,7%, w imporcie był niższy o 1,8 p. proc. i stanowił 5,8%. Ujemne saldo wyniosło 10831,4 mln zł (minus 2778,7 mln USD, minus 2507,0 mln EUR), w porównaniu z minus 17066,1 mln zł (minus 4624,1 mln USD, minus 4107,4 mln  EUR) przed rokiem.

W pierwszym półroczu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Belgii, Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, Francji, Holandii, Czech i Wielkiej Brytanii. Odnotowano spadek importu w wymianie z Rosją i Włochami.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,7% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,2%), a importu ogółem – 66,2% (wobec 66,1% przed rokiem).

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych