Lipiec 2016: podaż pieniądza

W lipcu bieżącego roku, podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 3,2 mld zł. Najwięcej wzrosły zobowiązania banków wobec gospodarstw domowych oraz pieniądz gotówkowy w obiegu poza kasami banków.

Wstępne dane przedstawione przez NBP w dniu wczorajszym pokazują, że w lipcu 2016 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,2 bln zł i był o 3,2 mld zł, (tj. o 0,3 proc.) wyższy niż na koniec czerwca 2016 r.

W lipcu największy przyrost depozytów nastąpił w sektorze gospodarstw domowych – o 2,5 mld zł, (tj. o 0,4 proc.) do poziomu 679,4 mld zł. Wartość depozytów przedsiębiorstw zmniejszyła się o 2,5 mld zł (tj. o 1,0 proc.) do wysokości 240,7 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków powiększył się o 2,5 mld zł, tj. o 1,5%, do 165,6 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 0,2 mld zł do wysokości 653,0 mld zł. Nieznaczny wzrost był wynikiem umocnienia się złotego wobec walut zagranicznych. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 2,1 mld zł (tj. o 0,6 proc.) do 337,3 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 0,4 mld zł (tj. o 0,2 proc.) do poziomu 224,2 mld zł.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych