Obroty handlu zagranicznego w okresie styczeń-kwiecień 2016 roku

W okresie styczeń – kwiecień 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 261219,5 mln zł, a import 247736,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 13482,9 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6032,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 6,7%, a import był wyższy o 3,8%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 66473,5 mln USD, a import 63026,4 mln USD (eksport wzrósł o 0,9%, a import spadł o 1,9%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 3447,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1636,8 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 60170,6 mln EUR, a import 57060,8 mln EUR (wzrost w eksporcie o 4,2%, a w imporcie – o 1,3%). Dodatnie saldo wyniosło 3109,8 mln EUR wobec 1412,2 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 41698,8 mln zł (minus 10595,8 mln USD, minus 9597,7 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 4438,2 mln zł (minus 1128,1 mln USD, minus 1034,7 mln EUR).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 59619,9 mln zł (15171,0 mln USD, 13742,2 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 59782,9 mln zł (15217,7 mln USD, 13784,1 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 87,3% (w tym UE 80,7%), a w imporcie – 68,0% (w tym UE 60,9%), wobec odpowiednio 86,2% (w tym UE 80,0%) i 66,9% (w tym UE 60,2%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem  2015 r. o 1,2   p. proc. i wyniósł 28,3%, a w imporcie o 0,3 p. proc i stanowił 23,1%. Dodatnie saldo wyniosło 16625,6 mln zł (4221,4 mln USD, 3827,5 mln EUR) wobec 11913,8 mln zł (3217,5 mln USD, 2806,7 mln EUR) w analogicznym okresie ub. roku.  Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z czterema miesiącami ub. roku o 0,1 p. proc. i wyniósł 2,6%, w imporcie był niższy o 1,5 p. proc. i stanowił 5,5%. Ujemne saldo wyniosło 6921,3 mln zł (minus 1761,2 mln USD, minus 1605,6 mln EUR) wobec minus 10023,0 mln zł (minus 2723,8 mln USD, minus 2364,5 mln  EUR) przed rokiem.

W okresie styczeń – kwiecień br. Ukraina zajmowała siedemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste drugie w imporcie, a analogicznym okresie 2015 r. w eksporcie była na osiemnastym, a w imporcie na dwudziestym piątym miejscu. Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,2 p. proc. i wyniósł 1,6 %, w imporcie o 0,1 p. proc. stanowiąc 0,9%. Dodatnie saldo wyniosło 1801,0 mln zł (458,8 mln USD, 413,8 mln EUR) wobec 1584,6 mln zł (420,9 mln USD, 374,0 mln EUR) w analogicznym okresie 2015 r.

Po czterech miesiącach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Szwecji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji, Czech, na Węgry, do Holandii, Wielkiej Brytanii i Rosji, a importu – ze Stanów Zjednoczonych, z Belgii, Holandii, Chin, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech. Spadek importu odnotowano z Rosją i Włochami.  Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 67,4% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,4%), a importu ogółem – 65,5% (wobec 65,9% przed rokiem).

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych