Obroty handlu zagranicznego w okresie styczeń – maj 2016 roku

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w okresie styczeń – maj 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 318823,6 mln zł, a import 305995,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 12828,2 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 8776,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, eksport wzrósł o 4,7%, a import był wyższy o 3,5%.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 73572,3 mln EUR, a import 70609,1 mln EUR (wzrost w eksporcie o 1,2%, a w imporcie bez zmiany). Dodatnie saldo wyniosło 2963,2 mln EUR wobec 2106,9 mln EUR w analogicznym okresie w 2015 roku.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 81712,1 mln USD, a import 78413,0 mln USD (eksport spadł o 0,3%, a import o 1,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 3299,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 2389,8 mln USD).

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 49081,9 mln zł (minus 12545,9 mln USD, minus 11314,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 5756,3 mln zł (minus 1475,4 mln USD, minus 1342,8 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 67666,4 mln zł (17320,4 mln USD, 15620,4 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 66818,9 mln zł (17099,3 mln USD, 15427,0 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,6% (w tym UE 79,7%), a w imporcie -68,2% (w tym UE 61,2%), wobec odpowiednio 85,9% (w tym UE 79,7%) i 67,2% (w tym UE 60,5%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Źródło: GUS

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych