Nowe produkty strukturyzowane na GPW

Dzisiaj na warszawskiej giełdzie po raz pierwszy zadebiutowały Certyfikaty Odwrotnie Zamienne
Do obrotu zostały wprowadzone dwie serie nowych certyfikatów opartych na kursach akcji spółek PKO BP i KGHM

26 lipca br. zadebiutowały na warszawskiej giełdzie nowe instrumenty finansowe na polskim rynku – Certyfikaty Odwrotnie Zamienne (COZ), które zostały wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank AG.
Instrumentem bazowym dla nowych certyfikatów są akcje dwóch polskich spółek: PKO BP oraz KGHM. Nowością, która zwróci uwagę inwestorów, jest wysoki i stały kupon odsetkowy na koniec inwestycji wyliczany od wartości nominalnej certyfikatu niezależnie od ceny instrumentu bazowego. W przypadku certyfikatów na akcje spółki KGHM kupon wynosi 16,5% (10,73% w skali roku), a dla certyfikatów na PKO BP – 12,5% (8,18% w skali roku). Termin zapadalności nowych certyfikatów jest określony na 31 grudnia 2014 r.

Od ceny instrumentu bazowego zależy natomiast forma wykupu instrumentu w terminie zapadalności. Jeśli kurs instrumentu bazowego zamknie się powyżej ceny wykonania (kurs instrumentu bazowego z dnia 26 czerwca 2013 r. dla obu serii certyfikatów) inwestorowi przysługiwać będzie wypłata 100% wartości nominalnej certyfikatu powiększona o kupon odsetkowy. Jeśli kurs będzie równy lub niższy niż cena wykonania inwestor otrzyma akcje danej spółki wyliczane wg współczynnika konwersji zdefiniowanego w dniu pierwszej wyceny wraz odsetkami.

Poszerzenie oferty GPW o kolejne instrumenty finansowe jest kontynuacją strategii warszawskiej giełdy mającej na celu zapewnienie inwestorom dostępu do szerokiego wachlarza produktów zarówno tych tradycyjnych, jak i innowacyjnych o bardziej złożonej konstrukcji, które pozwalają na dywersyfikację ryzyka również w czasie słabszej koniunktury na rynkach.

Więcej informacji na stronie: www.gpw.pl/certyfikaty_odwrotnie_zamienne

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych