Tag: ‘GPW’

Zmiany w indeksach giełdowych GPW

W wyniku przeprowadzonych analiz i konsultacji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadza zmiany w publikacji subindeksów sektorowych oraz zmienia zasady kwalifikacji spółek do indeksu WIGdiv. Od 1 października br. GPW będzie publikować subindeksy sektorowe w trybie ciągłym – co 60 sekund, a od 16 grudnia br. zmianie ulegnie kwalifikacja spółek do indeksu dywidendowego.

Inwestorzy na GPW w pierwszej połowie 2016 r.

W pierwszej połowie 2016 r., podobnie jak w latach ubiegłych, największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW stanowili inwestorzy zagraniczni. W tym okresie, ta grupa inwestorów, wygenerowała 54% obrotów akcjami, co oznacza wzrost o 3 pkt proc. rok do roku. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 33 proc., czyli o 4 pkt proc. mniej

Poprawa wskaźników rentowności GPW w II kw. 2016 roku

Grupa GPW poinformowała o rosnących wskaźnikach rentowności w drugim kwartale 2016 roku. W tym okresie GPW wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 74,5 mln zł oraz zysk netto w wysokości 33,9 mln zł i zysk EBITDA – 43 mln zł. Spadek przychodów ze sprzedaży w głównej mierze wynikał ze słabszego kwartału na rynku finansowym, stanowiącego

Spółka Ryszarda Krauzego wykluczona z GPW

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wykluczeniu z obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółki Petrolinvest założonej przez Ryszarda Krauzego. Jak podaje KNF, Petrolinvest dopuścił się licznych naruszeń związanych z “nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych (…)”, a “poziom wątpliwości odnośnie wiarygodności pozycji sprawozdań finansowych był na tyle istotny, że nie pozwalał na wiarygodną ocenę całego sprawozdania (…)”.

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW w czerwcu 2016 r.

W czerwcu 2016 r. obroty akcjami na Głównym Rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły wartość poziom 16,8 mld zł, czyli o 18,5% mniej niż rok wcześniej. Liczba transakcji w tym miesiącu wyniosła 1,5 mln, odnotowując wzrost o 15,5% rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w

Obroty na giełdzie w czerwcu 2016 roku

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku osiągnęła w czerwcu 2016 r. poziom 16,8 mld zł, czyli o 18,5% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba transakcji w czerwcu 2016 r. wyniosła 1,5 mln, odnotowując wzrost o 15,5% rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w czerwcu

Nowa segmentacja rynku NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadza zmiany w segmentacji rynku NewConnect, realizując tym samym jedno z głównych założeń projektu NewConnect 2.0, mającego na celu zwiększenie zaufania do rynku i jego atrakcyjności dla różnych grup inwestorów. Kolejne etapy realizacji NewConnect 2.0 obejmą powstanie nowej strony internetowej NewConnect oraz zmiany w obrębie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na

Obligacje zyskują na atrakcyjności

Rynek instrumentów dłużnych Catalyst, prowadzony przez Grupę Kapitałową GPW, po raz kolejny odnotowuje wzrosty. Z raportu firmy Grant Thornton, nad którym patronat objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika że jesteśmy zdecydowanym liderem regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W 2015 roku firmy i samorządy wyemitowały i wprowadziły do obrotu obligacje za 10,1 mld zł, czyli

Giełdowy rynek papierów wartościowych w I kw. 2016 r.

W I kwartale br. na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie debiutowały 2 spółki, wycofało się 5 i w rezultacie na koniec marca br. notowano 484 spółki. Kapitalizacja na ostatniej sesji w marcu br. wyniosła 1000,1 mld zł (spadek o 319,3 mld zł, tj. o 24,2% w stosunku do ostatniej marcowej sesji w ub.

GPW zainaugurowała Szkołę Giełdową w Łodzi

W czwartek odbyła się inauguracja Szkoły Giełdowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W uroczystości udział wzięła prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW.Uniwersytet Łódzki jest szóstym ośrodkiem akademickim, w którym będą prowadzone zajęcia Szkoły Giełdowej. Projekt jest realizowany przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych