GPW rozszerza swoją ofertę o nowe produkty strukturyzowane oparte o surowce

Warszawska Giełda rozszerza swoją ofertę produktową o 237 nowych produktów strukturyzowanych
Nowe produkty obejmują certyfikaty turbo, trackery, warranty na WIG20 oraz nowość na GPW – certyfikaty faktor, które umożliwiają inwestowanie ze stałą dźwignią w surowce i indeksy giełdowe
Poszerzając ofertę GPW wzmacnia swoją konkurencyjność na tle innych giełd regionu oraz potwierdza pozycję najbardziej różnorodnego rynku Europy Środkowej i Wschodniej

12 września 2012 r. zadebiutowało na warszawskim parkiecie 237 produktów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG, które znacząco poszerzyły możliwości inwestorów w zakresie lokowania kapitału w instrumenty oparte o takie produkty bazowe jak: złoto, srebro, ropa naftowa, cukier, pszenica i kukurydza, a także indeksy giełdowe: EURO STOXX50, WIG20 oraz DAX. Nowością, która z pewnością zwróci uwagę inwestorów jest wprowadzenie do obrotu produktów umożliwiających inwestowanie w surowce z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej, tzw. certyfikaty faktor.

Certyfikaty faktor (23 nowych serii)

Certyfikaty FAKTOR, czyli certyfikaty ze stałą, określoną z góry dźwignią, to nowatorskie na polskim rynku instrumenty finansowe przeznaczone dla aktywnych inwestorów. Dzięki tym produktom inwestorzy giełdowi uzyskają możliwość zarabiania na zmianach cen najbardziej popularnych kontraktów terminowych na surowce, w tym na złoto, srebro i ropę naftową, jak również na indeksy EURO STOXX50 i WIG20. Oprócz nowych instrumentów bazowych, dodatkowym atutem debiutujących produktów jest wybór przez inwestora stałej dźwigni finansowej (lewaru) oraz przejrzyste i proste metody rozliczania transakcji. Certyfikaty faktor dają możliwość zarabiania na wzrostach cen instrumentów bazowych (long faktor) i na ich spadkach (short faktor).
Więcej informacji na temat certyfikatów faktor na stronie: www.gpw.pl/certyfikaty_faktor.

Certyfikaty turbo (knock-out) (105 nowych serii)

Certyfikaty turbo to instrumenty wykorzystujące efekt zmiennej dźwigni finansowej, dające możliwość zarabiania na wzroście lub spadku kursów instrumentów bazowych przy niewielkim zaangażowaniu kapitału. Instrumentami bazowymi dla certyfikatów turbo będą kursy akcji spółek notowanych na GPW, indeks WIG20 oraz (co jest nowością dla tej klasy instrumentów) surowce, w tym złoto, srebro, ropa naftowa, cukier, pszenica i kukurydza. Każdy z instrumentów będzie miał odpowiedniki w postaci certyfikatów lewarowanych kupna (long) i sprzedaży (short). Do tej pory na GPW było notowanych 31 serii certyfikatów knock-out, również wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG.
Więcej informacji na temat certyfikatów turbo na stronie: www.gpw.pl/certyfikaty_knock_out.

Certyfikaty dyskontowe (20 nowych serii)

W przypadku certyfikatu dyskontowego, w momencie jego kupna udzielane jest dyskonto ceny. Oznacza to, że inwestycja w certyfikat dyskontowy jest tańsza niż inwestycja w odpowiadający mu instrument bazowy, co stwarza bufor bezpieczeństwa w postaci różnicy między ceną instrumentu bazowego a ceną odpowiadającego mu certyfikatu. Konstrukcja certyfikatu dyskontowego jest doskonale dopasowana do rynków pozostających w trendzie bocznym, lekko spadkowych czy lekko wzrostowych. Instrumentami bazowymi oferowanych certyfikatów będą kursy akcji spółek notowanych na GPW oraz indeks WIG20.

Certyfikaty bonusowe (20 nowych serii)

Mechanizm certyfikatów bonusowych umożliwia dodatkowy zysk, dopóki cena instrumentu bazowego pozostaje ponad progiem ceny (barierą). Jeśli cena spada poniżej progu, efektywność certyfikatu naśladuje efektywność instrumentu bazowego w stosunku 1:1. W momencie emisji cena certyfikatu bonusowego odpowiada cenie instrumentu bazowego. Instrumentami bazowymi oferowanych certyfikatów będą kursy akcji spółek oraz indeks WIG20.

Warranty (66 nowych serii)

Warrant to instrument finansowy, którego cena zależy od ceny lub wartości instrumentu bazowego, którym mogą być np. akcja, obligacja, indeks, stopa procentowa, kurs waluty lub inne wartości. Warranty to instrumenty rynku kasowego posiadające cechy instrumentu pochodnego. W swojej charakterystyce przypominają opcje, ale w odróżnieniu od nich posiadają emitenta. Warranty dają możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach instrumentów bazowych przy wykorzystaniu dźwigni finansowej.
Warranty opcyjne mogą być emitowane przez banki i inne instytucje finansowe, np. domy maklerskie – na akcje spółek notowanych na giełdzie, indeksy itp.
Więcej na temat warrantów na stronie www.gpw.pl/warranty.

Krótki tracker na indeks DAX (1)

Na GPW ponownie dostępny będzie short tracker na indeks DAX, czyli instrument finansowy, który umożliwia zarabianie na spadkach indeksu DAX w stosunku 1:1 (bez dźwigni).
Więcej informacji na temat trackerów na stronie: www.gpw.pl/produkty_strukturyzowane_instrumenty.

Przy inwestowaniu w produkty strukturyzowane na GPW inwestorzy otrzymują pełną informacje o produkcie i emitencie. Informacje te zawarte są w prospekcie emisyjnym zatwierdzanym przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w tzw. „Warunkach końcowych emisji” (Final Terms – odrębny dokument na każdego produktu). W dokumentach określone zostały również ryzyka oraz formuła wypłaty, którą w momencie wykupu oferuje dany instrument. Dzięki notowaniu tych instrumentów finansowych na giełdzie inwestorzy mają ciągłą możliwość kupna i sprzedaży instrumentu na rynku wtórnym, co oznacza, że inwestor ma możliwość rozpoczęcia lub wycofania się z inwestycji w dowolnym momencie przed terminem wykupu instrumentu. Płynność na tym rynku zapewnia animator, który w każdym momencie sesji utrzymuje w arkuszu zleceń oferty kupna i sprzedaży.

GPW konsekwentnie i systematycznie rozszerza swoją ofertę produktową o kolejne instrumenty finansowe adresowane do inwestorów o zróżnicowanym apetycie na ryzyko. Dostęp do szerokiego wachlarza produktów zarówno tradycyjnych jak i innowacyjnych pozwala inwestorom na dywersyfikację portfela, szczególnie w czasach słabszej koniunktury na rynkach finansowych.

Więcej informacji na temat produktów strukturyzowanych na stronie: www.gpw.pl/produkty_strukturyzowane_instrumenty.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych