GPW informuje o zmianach w Zarządzie Giełdy

Paweł Graniewski i Mirosław Szczepański powołani w skład Zarządu GPW
Beacie Jarosz oraz Pawłowi Graniewskiemu powierzono pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu

GPW informuje, że na posiedzeniu Rady Giełdy 22 lutego 2013 r. podjęto decyzje w sprawie zmian w Zarządzie Giełdy. Paweł Graniewski, członek Rady Giełdy, który od grudnia 2012 r. był oddelegowany do Zarządu Giełdy, został powołany w jego skład, w którym ma sprawować funkcję Wiceprezesa. Mirosław Szczepański, który obecnie sprawuje równolegle funkcję Prezesa w dwóch spółkach zależnych GPW: WSEInfoEngine oraz Instytucie Rynku Kapitałowego – WSE Research, a wcześniej przez wiele lat był pracownikiem GPW, został powołany na stanowisko Członka Zarządu, przy czym wejście w życie tej decyzji nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2013 r. Rada zdecydowała także o powierzeniu funkcji Wiceprezesa Beacie Jarosz, od 2006 r. Członkowi Zarządu GPW.

Rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 31.03.2013 r. złożyła Lidia Adamska, która od 2006 r. jest w składzie Zarządu, a od 1994 r. jest pracownikiem GPW.

W związku z decyzjami Rady Paweł Graniewski złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Giełdy z dniem otrzymania przez GPW zgody na powołanie go w skład Zarządu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Decyzje dotyczące zmian w składzie Zarządu wejdą w życie pod warunkiem udzielenia na nie zgody przez KNF.

Paweł GRANIEWSKI
Paweł Graniewski w 1983 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Karierę zawodową rozpoczął w Instytucie Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu. Od 1985 r. pracował w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej. W latach 1990-1992 był zatrudniony w nowojorskiej firmie prawniczej Willkie Farr & Gallagher, a w latach 1992-1993 w banku inwestycyjnym Barclays de Zoete Wedd w Londynie i Warszawie jako Assistant Director. W latach 1993-1995 był Głównym Doradcą Prawnym Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1995-1996 był Prezesem Zarządu Obsługi Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o., podmiotu świadczącego usługi agenta transferowego dla funduszy inwestycyjnych (joint venture Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz amerykańskiej firmy Forum Financial Group, Inc.). W latach 1996-1999 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Daiwa Europe Polska Sp. z o.o., a w latach 1999-2009 reprezentował w Polsce amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley. Od 2010 r. był związany z City Handlowy, jako Dyrektor Zarządzający Departamentem Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1999-2002 był członkiem Rady Nadzorczej Otwartego Funduszu Emerytalnego DOM. Od lutego 2011 roku jest członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w której pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii Rady Giełdy, a także członka Komitetów Regulacji i Ładu Korporacyjnego oraz Wynagrodzeń i Nominacji.

Mirosław SZCZEPAŃSKI
Mirosław Szczepański jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie. Posiada dyplomy egzaminów państwowych na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz na syndyka masy upadłościowej. Wieloletni pracownik GPW, gdzie pełnił m.in. funkcje Dyrektora Działu Notowań, Dyrektora Działu Rozwoju i Współpracy Regionalnej, członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na maklerów giełdowych oraz reprezentanta Giełdy w Zespole Doradczym KDPW. Na przełomie lat 2008-2009 był odpowiedzialny za rozwój usług brokerskich w Raiffeisen Bank Polska. Od końca 2009 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej GPW, WSEInfoEngine, a od roku 2012, równolegle, funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research, także spółki zależnej GPW.

Beata JAROSZ
Beata Jarosz jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Społeczno Szkoły Głównej Handlowej oraz Studium Menedżerskiego Mini MBA na Uniwersytecie Łódzkim, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania. Ukończyła liczne szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych m.in. International Institute for Securities Market Development, Washington, USA (1996 r.), Program on Securities Enforcement and Market Oversight, Washington, USA (1996 r.). W latach 1990-1991 była pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1991 r. rozpoczęła pracę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), zdobywając wiedzę i doświadczenie z zakresu rynku kapitałowego. Od 2002 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku i nadzorowała zadania z zakresu sprawowania nadzoru nad obrotem giełdowym. Reprezentowała urząd KPWiG na forum Europejskiego Komitetu Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) w obszarze prac nad nadzorem i bezpieczeństwem obrotu (komitet stały CESR-Pol). Sprawowała funkcję Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Maklerów Giełd Towarowych. Z KPWiG była związana do czerwca 2006 r. Od 28 czerwca 2006 r. jest członkiem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej KDPW, Przewodniczącej Rady Nadzorczej KDPW_CCP oraz Członka Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Beata Jarosz jest wykładowcą z zakresu rynku kapitałowego m.in. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za szczególny wkład pracy w budowaniu polskiego rynku kapitałowego.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych