Rynek instrumentów pochodnych w czerwcu 2012 r.

 • W czerwcu wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,25 mln sztuk i był to najwyższy wolumen obrotu odnotowany w bieżącym roku
 • Wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi w okresie styczeń – czerwiec 2012 wyniósł 5,95 mln sztuk
 • Liczba otwartych pozycji na koniec czerwca wyniosła 161,1 tys.

Kontrakty na WIG20

 • W czerwcu wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 wyniósł 1,0 mln kontraktów i był to najwyższy wolumen obrotu odnotowany na koniec miesiąca w tym roku;
 • W okresie styczeń – czerwiec 2012 roku wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20 wyniósł 5,1 mln sztuk;
 • Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec czerwca wyniosła 98,2 tys. kontraktów. Jest to bardzo zbliżony poziom do tego, który odnotowano na koniec czerwca 2011 roku.

Opcje

 • W czerwcu wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł 65,3 tys. opcji. Był to najlepszy jak dotąd miesiąc pod względem wolumenu obrotu w bieżącym roku;
 • W okresie styczeń – czerwiec 2012 roku wolumen obrotu opcjami wyniósł 297,7 tys. sztuk;
 • Na koniec czerwca liczba otwartych pozycji na tym instrumencie wyniosła 26,5 tys. opcji.

Kontrakty na akcje

 • W czerwcu do obrotu zostały wprowadzone kontrakty terminowe dla nowego instrumentu bazowego: akcji spółki SYNTHOS SA. Obecnie oferta GPW obejmuje kontrakty terminowe na akcje 23 spółek;
 • Wolumen obrotu kontraktami na akcje w czerwcu wyniósł 38,9 tys. kontraktów;
 • Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec czerwca wyniosła 8,7 tys. kontraktów;
 • Kontraktami na akcje o najwyższym miesięcznym wolumenie obrotu były:
  LP Instrument bazowy Wolumen obrotu (w szt.) w czerwcu br.
  1. KGHM SA 8 417
  2. PKN ORLEN SA 6 656
  3. PKO BP SA 6 430
  4. PETROLINVEST SA 5 632
  5. GRUPA LOTOS SA 2 715


Kontrakty na waluty

 • Wolumen obrotu kontraktami walutowymi wyniósł w czerwcu 113,4 tys.;
 • Najbardziej popularnym kontraktem walutowym w czerwcu był kontrakt na kurs USD/PLN. Wolumen obrotu tą klasą kontraktu walutowego wyniósł 97 tys. kontraktów, co stanowiło 85% wolumenu obrotu wszystkimi kontraktami walutowymi;
 • Liczba otwartych pozycji na koniec czerwca wyniosła 16,4 tys. kontraktów.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych