Tag: ‘banki’

Czy warto mieć kilka kart kredytowych?

Posługiwanie się kartami kredytowi weszło na dobre w nasze codzienne nawyki. Korzystanie z ich jest na tyle odruchowe, że często nie mamy w naszych portfelach nic oprócz „plastikowych pieniędzy”. Te dodatkowe pieniądze  mogą być dla nas wybawieniem przy okazji świetnej promocji w sklepie, ale mogą nam także przysporzyć dodatkowych problemów. Czy warto więc posiadać kilka

Karty lojalnościowe w rękach PKO BP

  Programy lojalnościowe jako dodatkowa opcja dla pozyskania klientów. Jeden z największych banków w Polsce podjął decyzję o zakupie 100% akcji polskiego start-upu technologicznego, jakim jest ZenCard. Wspomniana firma opracowała i stworzyła specjalną platformę, która umożliwia integrację programów lojalnościowych. Dzięki zdobyciu tak potężnego udziałowca jakim jest PKO BP, możliwości dalszego rozwoju takiego systemu są praktycznie

Pożyczka bez BIK – najważniejsze informacje

Wpis w BIK o niespłaconych zobowiązaniach może spowodować, że bank nie przyzna nam kredytu. Wiedząc o swojej historii w BIK, a musząc wziąć kolejną pożyczkę możesz spróbować skorzystać z usług firm pożyczkowych, między innymi tych oferujących chwilówki. W większości przypadków są to właśnie pożyczki bez BIK. Wysokie odsetki Chcąc wziąć chwilówkę przemyśl swoją decyzję kilka

Jest zgoda KNF na zakup akcji BPH TFI przez Alior

Podczas walnego zgromadzenia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Alior Bank SA akcji BPH TFI w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 procent liczby głosów.

Aktywa rezerwowe Polski w lipcu 2016 r.

Narodowy Bank Polski opublikował oficjalne dane o stanie aktywów rezerwowych. Z raportu wynika, że na koniec lipca br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 98,2 mld EUR i był o 0,9 mld EUR niższy niż na koniec czerwca. Obniżeniu uległ również stan rezerw wyrażony w dolarach amerykańskich – o 1,2 mld USD do poziomu 109,0

Polski system finansowy jednym z najbardziej stabilnych w Europie

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA) zainicjował i koordynował testy warunków skrajnych (stress tests) banków europejskich. Jak wynika z badań, stress testy okazały się lepsze od zapowiedzi znacznej części analityków. W badaniu EBA jako jedyny bank z Polski uczestniczył bezpośrednio PKO Bank Polski SA.

Sytuacja na rynku kredytowym (wyniki kwartalnej ankiety NBP)

Narodowy Bank Polski opublikował wyniki kwartalnej ankiety opisujące sytuację na rynku kredytowym. W materiale omówiono zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w II kwartale 2016 r. oraz przewidywania na następny kwartał. Informacje zestawiono w oparciu o ankietę, którą – na przełomie czerwca i lipca 2016 r. – wypełniło 25 banków

Sytuacja banków w I kw. 2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport o sytuacji banków w I kwartale 2016 r., z którego wynika, że sytuacja sektora bankowego w tym okresie pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się ożywienie gospodarki oraz środowisko rekordowo niskich stóp procentowych.

UniCredit sprzedał część akcji Pekao SA inwestorom instytucjonalnym

UniCredit, jedna z największych grup bankowych w Europie, włoski właściciel Pekao, borykający się z problemami wywołanymi przez toksyczne kredyty, obniżającymi jej wartość, by nie utracić płynności finansowej postanowiła pozbyć się 10 proc. akcji Pekao, za ok. 3,3 mld zł. UniCredit utrzymała pakiet akcji odpowiadający 40,1 proc. kapitału zakładowego, dający grupie kontrolę nad bankiem.

Podaż pieniądza w czerwcu 2016 r.

Narodowy Bank Polski wystosował komunikat na temat podaży pieniądza w ubiegłym miesiącu. Jak wynika z komunikatu podaż pieniądza M3 w czerwcu br. zwiększyła się o 11,1 mld zł. Najwięcej przyrosły zobowiązania banków wobec gospodarstw domowych oraz pieniądz gotówkowy w obiegu poza kasami banków.
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych