Obroty na giełdzie w czerwcu 2016 roku

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku osiągnęła w czerwcu 2016 r. poziom 16,8 mld zł, czyli o 18,5% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba transakcji w czerwcu 2016 r. wyniosła 1,5 mln, odnotowując wzrost o 15,5% rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w czerwcu 2016 r. 694,3 mln zł, natomiast na rynku NewConnect – 3,7 mln zł. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 44 748,53 pkt i była o 16,1% niższa niż rok temu.


W czerwcu 2016 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 580,1 tys. szt., co oznacza wzrost o 18,9% wobec czerwca 2015 r. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł rok do roku o 43,1%, do poziomu 122,7 tys. szt.
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec czerwca 2016 r. 75,5 mld zł, co oznacza wzrost o 12,7% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst wzrosła o 230,4% w porównaniu z czerwcem 2015 r., do poziomu 782,9 mln zł.
Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w czerwcu 2016 r. wyniósł 12,1 TWh wobec 12,4 TWh rok wcześniej. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł w czerwcu 2016 r. 7,8 TWh w porównaniu z 7,1 TWh w czerwcu ubiegłego roku.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi w czerwcu 2016 r. wyniósł 4,3 TWh, co oznacza wzrost o 26,8% w stosunku do czerwca 2015 r.
Kapitalizacja 430 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 496,1 mld zł. Łączna kapitalizacja 483 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec czerwca 2016 r. 913,1 mld zł.
W czerwcu 2016 r. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, o 1 więcej niż rok wcześniej.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych