Podaż pieniądza w maju 2016 r. – dane NBP

Narodowy Bank Polski poinformował, że  maju br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 10,0 mld zł. Składnikami dominującymi w miesięcznym przyroście były zobowiązania banków wobec przedsiębiorstw, instytucji samorządowych oraz gospodarstw domowych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 czerwca br. wskazują, że w maju 2016 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 188,4 mld zł i był o 10,0 mld zł, (tj. o 0,9 proc.) wyższy niż na koniec kwietnia 2016 r. Identyczny przyrost podaży pieniądza odnotowano w maju 2015 r.

Jak podaje NBP, w maju 2016 r., największy przyrost depozytów nastąpił w sektorze przedsiębiorstw – o 4,9 mld zł, (tj. o 2,1 proc.) do poziomu 242,2 mld zł. Wartość depozytów gospodarstw domowych zwiększyła się o 2,4 mld zł (tj. o 0,4 proc.) do wysokości 668,0 mld zł. Wzrosły także depozyty instytucji samorządowych o 3,0 mld zł, (tj. o 9,3 proc.) do poziomu 35,8 mld zł.

W kierunku zwiększenia podaży pieniądza M3 oddziaływał wzrost zadłużenia netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego o 1,2 mld zł (tj. o 0,5 proc.) do poziomu 216,7 mld zł oraz akcja kredytowa prowadzona przez banki dla gospodarstw domowych – ich zadłużenie wzrosło o 0,9 mld zł (tj. o 0,1 proc.) do wysokości 646,3 mld zł. Z kolei zadłużenie przedsiębiorstw zmniejszyło się o 1,0 mld zł, (tj. o 0,3 proc.) do poziomu 335,2 mld zł.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych