Giełdowy rynek papierów wartościowych w I kw. 2016 r.

W I kwartale br. na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie debiutowały 2 spółki, wycofało się 5 i w rezultacie na koniec marca br. notowano 484 spółki. Kapitalizacja na ostatniej sesji w marcu br. wyniosła 1000,1 mld zł (spadek o 319,3 mld zł, tj. o 24,2% w stosunku do ostatniej marcowej sesji w ub. roku).

W I kwartale br. łączna wartość obrotów akcjami wyniosła 46322,6 mln zł (spadek o 17,6% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku). W systemie transakcji sesyjnych obroty zmniejszyły się o 14,4%, a w systemie transakcji pakietowych (które w I kwartale br. notowano jedynie w zakresie certyfikatów inwestycyjnych) – spadły o 56,8%. Wartość obrotów prawami do akcji w systemie transakcji sesyjnych w okresie styczeń–marzec br. wyniosła 0,6 mln zł (spadek o 93,0%). W I kwartale br. nie odnotowano obrotów prawami poboru. Obroty certyfikatami inwestycyjnymi w systemie transakcji sesyjnych ukształtowały się na poziomie 18,9 mln zł (spadek o 21,9% w stosunku do wartości notowanej przed rokiem). Zwiększyły się obroty transakcji sesyjnych produktami strukturyzowanymi – o 3,9% do 205,6 mln zł. Obroty ETF-ami w I kwartale br. wyniosły w transakcjach sesyjnych 58,3 mln zł i były o 2,3% wyższe niż w I kwartale ub. roku.

Na zamknięciu ostatniej sesji w marcu br. większość indeksów giełdowych zanotowała spadek w relacji do stanu na ostatniej sesji przed rokiem, w tym WIG – o 9,4%, a WIG-Poland – o 9,9%. Indeks w sektorze dużych spółek (WIG20) spadł o 16,6%, a w sektorze średnich spółek (mWIG40) obniżył się o 3,2%. Głęboki spadek wystąpił m.in. w sektorze surowcowym (o 36,3%) i energetycznym (o 30,5%). Największy wzrost notowano natomiast (spośród indeksów o wysokich wartościach) w sektorze spożywczym (o 25,9%) i paliwowym (o 17,9%).

Źródło: GUS

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych