Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW w kwietniu 2016 r.

W kwietniu 2016 r. obroty akcjami na Głównym Rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły wartość 13,2 mld zł, czyli o 20,8% mniej niż rok wcześniej. Liczba transakcji w tym miesiącu wyniosła 1,4 mln odnotowując wzrost o 14,8% rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w kwietniu 2016 r. 626,9 mln zł, natomiast ma rynku NewConnect – 4,5 mln zł. Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia 2016 r. wyniosła 47 641,99 pkt i była o 15,6% niższa niż rok temu.

W kwietniu 2016 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 326,5 tys. szt., co oznacza wzrost o 29,1% wobec kwietnia 2015 r. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł rok do roku o 68,8%, do poziomu 101 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec kwietnia 2016 r. 71,3 mld zł, co oznacza wzrost o 8,6% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst wzrosła o 18,2%
w porównaniu do kwietnia 2015 r., do poziomu 213,2 mln zł. Wartość obrotu w transakcjach kasowych na rynku TBSP w kwietniu 2016 r. osiągnęła poziom 19,4 mld zł, co oznacza wzrost o 9,8% wobec kwietnia 2015 r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w kwietniu 2016 r. wyniósł 10,8 TWh wobec 17,7 TWh rok wcześniej. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wzrósł w kwietniu 2016 r. do 12,4 TWh w porównaniu z 7,6 TWh w kwietniu ubiegłego roku.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi w kwietniu 2016 r. wyniósł 3,9 TWh co oznacza spadek o 17,6% w stosunku do kwietnia 2015 r.

Kapitalizacja 431 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec kwietnia 2016 r. wyniosła 528,6 mld zł (119,9 mld EUR). Łączna kapitalizacja 484 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec kwietnia tego roku 1047,7 mld zł (237,7 mld EUR).

Na rynku głównym w kwietniu 2016 r. zadebiutowała spółka farmaceutyczna Master Pharm S.A. – wartość oferty sprzedaży akcji serii A przez akcjonariuszy sięgnęła 111 mln zł, zaś wartość publicznej subskrypcji akcji serii B wyniosła 18 mln zł. Inwestorzy powitali w kwietniu na rynku głównym także spółkę Polski Bank Komórek Macierzystych, której oferta wyniosła 56,4 mln zł.

W kwietniu 2016 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o jedną więcej niż rok wcześniej.

Źródło: GPW

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych