Nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego za 2015 r.

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia uczestnikom rynku kapitałowego nagród GPW, BondSpot i KDPW za 2015 r. Podczas uroczystości emitentom i Członkom Giełdy, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego, zostało wręczonych łącznie 25 nagród.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

Nagroda specjalna GPW i tytuł Brokera Roku 2015:
• Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Nagrody GPW na rynku akcji:
• Dom Maklerski mBanku SA za organizację pierwszych ofert publicznych o największej łącznej wartości w 2015 r.
• Uniwheels AG za największą wartość pierwszej oferty publicznej akcji w 2015 r.
• Dom Maklerski Banku Handlowego SA za najwyższy udział w obrotach akcjami (bez transakcji animatora) na Głównym Rynku w 2015 r.
• Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA za największą liczbę spółek wprowadzonych na Główny Rynek akcji w 2015 r., w tym największą liczbę spółek, które przeszły z rynku NewConnect
• Dom Maklerski mBanku SA za najwyższy udział animatora w obrotach akcjami na Rynku Głównym w 2015 r.

Nagrody GPW na rynku NewConnect:
• Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect (bez transakcji animatora) w 2015 r.
• Dom Maklerski BDM SA za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect w 2015 r.

Nagrody Grupy KDPW:
• HFT Brokers Dom Maklerski SA za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r.
• za największy wolumen i największą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2015 r.
– I miejsce: mBank SA
– II miejsce: ING Bank Śląski SA

Nagrody GPW na rynku Catalyst:
• Tauron SA za największą wartość debiutu w 2015 r.
• Dom Maklerski mBanku za najwyższą wartość obrotów sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na wszystkich rynkach w ramach Catalyst (bez transakcji animatora) w 2015 r.
• Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA za najwyższą wartość obrotów animatora w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w 2015 r.
• mBank SA za największą emisję nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2015 r.

Nagrody GPW na rynku instrumentów pochodnych:
• Erste Securities Polska SA za najwyższy udział w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi bez transakcji animatora w 2015 r.
• Bank Zachodni WBK SA za najwyższy udział w wolumenie obrotów opcjami bez transakcji animatora w 2015 r.
• Dom Maklerski Noble Securities SA za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi w 2015 r.
• Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów opcjami w 2015 r.

Nagrody GPW dla dystrybutorów informacji:
• Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA za największy wzrost liczby abonentów na dane z Towarowej Giełdy Energii
• Union Investment SA za największy wzrost wartości zamówień na produkty informacyjne wśród wiodących klientów GPW
• Organizatorem uroczystości wręczenia nagród uczestnikom rynku kapitałowego za 2015 była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nagrody BondSpot SA:
• Bank Handlowy w Warszawie SA za największe obroty na rynku kasowym Treasury BondSpot Poland w 2015 r.
• Bank Handlowy w Warszawie SA za osiągnięcie pozycji lidera market marketingu na Treasury BondSpot Poland w 2015 r.
• Bank Millennium SA za największe obroty na rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2015 r.
• Bank Millennium SA jako najbardziej wszechstronny bank na platformie Treasury BondSpot w 2015 r.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli m.in. Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Filip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Partnerami uroczystości byli Grupa KDPW i BondSpot S.A.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych