W lipcu 2016 stopa bezrobocia spadła poniżej 9 procent

Mamy do czynienia z fenomenem na skalę światową, GUS informuje o spadku bezrobocia, podczas gdy gospodarka wygasza a tempo produkcji przemysłowej zwalnia. Czy spadek bezrobocia idzie w parze ze wzrostem zatrudnienia w firmach, które nie planują inwestycji długookresowych?

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lipca 2016 r. wyniosła 8,6 proc, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca. W podobnym okresie w ubiegłym roku stopa ta wyniosła 10 procent.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2016 roku wyniosła 1,361 tysięcy wobec 1,392 tysięcy miesiąc wcześniej oraz 1,585 tysięcy rok wcześniej. Według analityków ankietowanych przez ISBnews, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,6 proc. na koniec lipca 2016 r.

Pomimo, iż przedstawiciele rządu z Elżbietą Rafalską, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, na czele z optymizmem patrzą na przyszłość rynku pracy w Polsce to, niestety nie wszystkim ten optymizm się udziela.

Należy pamiętać, że faktyczna liczba osób przebywających bez pracy od bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy może się znacząco różnić. Choć wśród zarejestrowanych bezrobotnych jest wielu ‘pracujących na czarno’, to znacznie więcej jest takich, które się nie rejestrują. Jednym z bodźców zniechęcającym do rejestracji i próby poszukiwania pracy w pośredniaku jest program 500+, za sprawą którego wiele osób, w szczególności z niskimi kwalifikacjami, jest mniej skłonnych do rejestrowania się jako osoby bezrobotne.

Następny duży spadek bezrobocia (rejestrowanego) będziemy mieli okazję obserwować gdy minister Radziwiłł obejmie wszystkich Polaków ubezpieczeniem zdrowotnym, bez względu ich sytuację na rynku pracy. Niestety obniżanie bezrobocia w taki sposób to chyba nie do końca to, na co czekają osoby pozostające bez pracy.

One Response to “W lipcu 2016 stopa bezrobocia spadła poniżej 9 procent”

  1. Tomik pisze:

    W rachunkowości takie machinacje to kreatywna księgowość 😀

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych