Inflacja bazowa w lipcu 2016 r.

Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w lipcu 2016 r. Inflacja w analizowanym okresie po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,4 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł -0,9 proc. rok do roku. To kolejny miesiąc na podstawie, którego można stwierdzić, że w 2016 r. wszystkie publikowane miary inflacji bazowej utrzymują się na bardzo niskim poziomie i w większości oscylują wokół swoich historycznych minimów.

Wskaźniki inflacji bazowej w lipcu 2016 r. W relacji rok do roku inflacja:
◾ po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła -0,9 proc., wobec -0,7 miesiącu poprzednim;
◾ po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła -0,1 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;
◾ po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,4 proc., wobec -0,2 proc. w miesiącu poprzednim;
◾ tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła -0,3 proc., tyle samo co w poprzednim miesiącu.

Wraz ze spadkiem wskaźnika CPI obniżeniu uległy dwie z czterech publikowanych przez NBP miar inflacji bazowej, a pozostałe dwie miary pozostały na poziomie z poprzedniego miesiąca.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, pomagając zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala w lepszym stopniu identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych