Stopa bezrobocia w czerwcu 2016 – 8,8%

Główny Urząd Statystyczny poinformował, żer stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu wyniosła 8,8 proc. wobec 9,1 proc. w maju. Liczba osób bez pracy zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1392,5 tys. osób, w maju było to 1456,9 tys. osób.

W komunikacie GUS, podano również, że liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w czerwcu wyniosła 155,5 tys. osób i była o 5 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz o 0,7 proc. wyższa niż w maju br.

W czerwcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 146 tys. ofert pracy. Liczba ta jest o 15,6 proc. większa niż przed miesiącem i o 21,7 proc. większa niż w czerwcu 2015 r.

W czerwcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4252,19 zł i było o 5,3 proc. wyższe niż przed rokiem.

Na zmniejszającą się stopę bezrobocia wpływa przede wszystkim wzrost koniunktury gospodarczej, o którym świadczą rosnące poziomy zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i wzrost produkcji przemysłowej o 6 proc. rok do roku. Tym samym należy się spodziewać, że przez kolejne 3-4 miesiące będziemy nadal świadkami malejącej stopy bezrobocia.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych