BESI: Neutralnie dla Getin Noble Bank, FV 3,3 PLN

Espirito Santo Investment Bank, w raporcie z 6 marca, podnosi rekomendację dla Getin Noble Banku do NEUTRALNIE oraz docelową cenę akcji do 3,30 PLN (ostatnia rekomendacja – SPRZEDAJ, przy docelowej cenie akcji na poziomie 1,55 PLN). Zmiana jest wynikiem skorygowanej prognozy i wyceny, odzwierciedlających niską, efektywną stawkę podatkową, oczekiwaną przez BESI w latach 2014 i 2015, ponownego uznania w latach przyszłych przychodów z działalności bancassurance w wysokości 375 mln PLN oraz zmian wycen giełdowych dla grupy porównawczej. Jeśli chodzi o wskaźnik cena do zysków (P/E, rok 2014) na poziomie 16,9x, wskaźnik cena do wartości księgowej (P/BV, rok 2014) na poziomie 1,6x oraz wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE (2014 r.) na poziomie 10 proc., to akcje GNB są obecnie notowane na poziomie porównywalnym do innych banków, analizowanych przez BESI. Sugeruje to ograniczoną przestrzeń dla silnego wzrostu kursu Getin Banku. Aby móc bardziej optymistycznie spojrzeć na akcje, analitycy musieliby zobaczyć coś więcej niż krótkoterminowe skutki niższej stawki podatkowej – spółka musiałaby pokazać, że jej zyski są trwałe i dobrej jakości.

W IV kwartale 2013 roku GNB ogłosił, że skorzystał z możliwości optymalizacji podatku CIT, wynikającej z prowadzenia działalności leasingowej przez spółkę komandytowo-akcyjną. Firma zaczęła prowadzić działalność leasingową w takiej właśnie formie prawnej w czerwcu 2013 roku, co pozwoliło jej w IV kwartale 2013 uznać ulgę podatkową w wysokości 83,8 mln PLN, natomiast w latach 2014 i 2015 powinno pozwolić na obniżenie obciążeń podatkowych odpowiednio o kwoty 95 mln PLN i 88 mln PLN (szacunki BESI).

W swoim raporcie za IV kwartał 2013 roku, GNB przychylił się do rekomendacji KNF i zmienił model uznawania przychodów z działalności bancassurance. Zaowocowało to wyksięgowaniem kwoty 363 mln PLN z kapitałów własnych oraz kwoty 61 mln PLN z zysku netto za rok 2013. W ciągu kolejnych lat odwrócone zyski będą uznawane stopniowo. BESI spodziewa się pozytywnego wpływu na zysk netto za rok 2014 (109 mln PLN).

Obawy BESI: trwałość i jakość zysków oraz adekwatność kapitałowa

Pozytywny efekt podatkowy jest jedynie przejściowy, a dodatkowe przychody z działalności banassurance to manewr księgowy, bez wpływu na faktyczne przepływy gotówkowe. Analitycy uważają, że poleganie przez GNB na wydarzeniach jednorazowych, a nie na istotnej poprawie wyników może wywołać obawy inwestorów co do jakości i trwałości wyników banku.

Więcej informacji w załączonej rekomendacji. W razie dodatkowych pytań prośba o kontakt.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych