Pakiet Emerytalny PKO TFI dostępny w serwisie Inteligo i iPKO

Od 30 stycznia br. użytkownicy serwisów będą mogli korzystać z oferty Pakietu Emerytalnego PKO TFI, w ramach którego można efektywnie oszczędzać na emeryturę. Pakiet mogą otworzyć wszyscy klienci, którzy nie posiadają IKE/IKZE w innej instytucji finansowej.

Pakiet Emerytalny PKO TFI wykorzystuje potencjał trzech produktów: Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego (WPI).

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dobrowolny plan emerytalny w III filarze, który pozwala oszczędzać środki na dodatkową emeryturę, a w trakcie korzystać z ulgi podatkowej. Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, zmniejszając tym samym wysokość płaconego podatku dochodowego.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to forma dobrowolnego oszczędzania w III filarze na emeryturę, z opcją zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, pod warunkiem dokonania wypłaty po osiągnięciu wieku emerytalnego. Inwestowanie w IKE z funduszami inwestycyjnymi daje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w perspektywie kilku lat oraz umożliwia wybór programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Wpłaty do Pakietu Emerytalnego PKO TFI dokonywane są na jeden rachunek, z którego środki automatycznie zostaną ulokowane w pierwszej kolejności na rachunku IKZE do wyczerpania limitu wpłat, następnie nadwyżka środków będzie przenoszona na rachunek IKE, zaś po wyczerpaniu limitu wpłat na IKZE i IKE pozostały kapitał jest deponowany na rachunku WPI.

Wpłacane środki inwestowane są w ramach specjalnego funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio. Tym samym, przystępując do jednego programu, klienci korzystają z różnych przywilejów:

• niższego podatku dochodowego – wpłaty na IKZE mogą być odliczane od podstawy opodatkowania w ramach przysługującego limitu,
• braku zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych – w momencie wypłaty oszczędności z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego, zysk nie jest obciążany podatkiem Belki,
• braku opłat manipulacyjnych za nabycie – wszystkie wpłaty klientów do Pakietu są zwolnione z opłat manipulacyjnych,
• inwestycji dopasowanej do wieku korzystającego z Pakietu – skład portfela inwestycyjnego funduszu automatycznie dopasowuje się do etapu życia użytkownika.
Pakiet w serwisie Inteligo dostępny jest w zakładce „Inwestycje”, a w serwisie iPKO w zakładce „Fundusze”. Aby z niego skorzystać, należy wybrać opcję „Otwórz Pakiet Emerytalny PKO TFI”, a następnie produkty w ramach Pakietu. Minimalna kwota nabycia przy otwarciu to 500 zł, każde kolejne nie może być niższe niż 100 zł.

Klienci PKO Banku Polskiego mają wielokanałowy dostęp do kont emerytalnych umożliwiających gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę. Poza Pakietem Emerytalnym PKO TFI, w serwisie Inteligo Klienci mają również dostęp do konta IKE Obligacje prowadzonego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, który w swoich placówkach oferuje także konta IKE Inwestycje. W oddziałach PKO Banku Polskiego można natomiast zdeponować środki na rachunku lokacyjnym SUPER-IKE.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych