PKO BP pod nadzorem Mateusza Morawieckiego

Zgodnie z piątkową nowelizacją uchwaloną przez sejm, nadzór nad Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), Urzędem Zamówień Publicznych (UZP), Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz bankiem PKO BP przejmie Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju.

Dotychczas KUKE podlegała ministrowi finansów, UZP był nadzorowany przez premiera, a ww. spółki skarbu państwa pod nadzorem ministra skarbu. Nowelizacja ma na celu przekazanie pod nadzór ministra rozwoju agencji i instytucji odpowiedzialnych za kwestie związane z rozwojem gospodarki. Pozwoli to na skoordynowane działania w obrębie grupy tych instytucji.

Zmiana ma ułatwić wdrażanie “Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – nazywanego potocznie planem Morawieckiego, którego celem jest pobudzenie polskiej przedsiębiorczości i mobilizacja kapitału do udziału w dużych przedsięwzięciach przemysłowych. Obejmujący 25-letni okres plan, ma doprowadzić do solidarnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Bank PKO BP będzie jednym z kluczowych elementów, dzięki któremu ma być realizowany plan. “PKO BP jest kluczowy ze swoją bazą 8-9 mln klientów i ze swoim bardzo szerokim zasięgiem dotarcia w całej Polsce po to, żeby wzmacniać nasze programy rozwojowe. Jeśli będziemy chcieli robić jakieś programy dla małych i średnich przedsiębiorstw, czy programy mieszkaniowe, to BGK ani inne agencje rozwojowe nie mają takich narzędzi dystrybucji, dotarcia do obywateli, dotarcia do małej i średniej firmy w miasteczku gminnym czy powiatowym (…)” – powiedział Mateusz Morawiecki podczas targów inwestycyjnych MIPIM 2016 w Cannes.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych