Getin Noble Bank – 11 mln zł dla firm dzięki gwarancjom de minimis

Od momentu wprowadzenia gwarancji de minimis, Getin Noble Bank przyznał już łącznie 11 mln złotych w ramach kredytów dla małych i średnich firm. Dzięki łatwiejszemu dostępowi do finansowania oraz większemu bezpieczeństwu spłaty, z tej formy pomocy skorzystało już prawie 30 przedsiębiorstw.

Od momentu podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwietniu 2013 roku, pozwalającej na wprowadzenie pomocy de minimis, Getin Noble Bank udzielił prawie 30 objętych gwarancją kredytów na łączną kwotę 11 mln złotych. Z gwarancji de minimis korzystają głównie przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie mogli sobie pozwolić na taką formę finansowania np. ze względu na wczesny etap rozwoju ich firmy lub z obawy przed koniecznością zabezpieczania spłaty mieniem przedsiębiorstwa.

Obecnie dzięki gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, rośnie liczba MŚP, które decydują się na finansowanie swojej działalności bieżącej kredytem obrotowym, również w formie kredytu w rachunku bieżącym.

– Pomoc de minimis to prosta i łatwo dostępna metoda wsparcia sektora MŚP. Przykładem tego jest 11 mln złotych, które już trafiło w ręce przedsiębiorców za pośrednictwem Getin Noble Bank w ramach kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancjami. To zastrzyk dla gospodarki i kolejny dowód na zapotrzebowanie na tego rodzaju rozwiązania wśród małych i średnich firm – mówi Piotr Burwicz, Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów i Procesów Getin Noble Bank.

Pomoc de minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej i realizowana w ramach rządowego programu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw tzw. Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis. Mogą z niej skorzystać właściciele firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający zdolność kredytową. Gwarancja może być udzielona do 60% kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 mln złotych. Wniosek o gwarancję, wymagający minimum formalności, można składać bezpośrednio w Getin Noble Banku.

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotycząca gwarancji de minimis to kolejny etap rozwoju działalności Getin Noble Banku w segmencie MŚP. Bank współpracuje również z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), oferując przedsiębiorcom możliwość zawierania umów kredytowych i leasingowych na bardziej korzystnych warunkach.

Więcej informacji na temat produktów dla firm można znaleźć na stronie www.getinbank.pl

Kontakt dla mediów
Artur Newecki
PR Manager
Getin Noble Bank S.A.
Tel. +48 693 718 957
E-mail: artur.newecki@noblebank.pl

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych