Małgorzata Kołakowska Bankowcem Roku 2013

Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego zajęła pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu „Bankowiec Roku” miesięcznika Forbes. W konkursie brano pod uwagę parametry finansowe banków, takie jak efektywność, tempo wzrostu, kontrola ryzyka oraz ocenę jurorów – bankowców i redakcji Forbesa.

„Małgorzata Kołakowska z ING jest zwolenniczką harmonijnego zarządzania firmą i jej bank okazał się najbardziej wszechstronną instytucją – nie tylko szybko się rozwija, ale także dba o bezpieczeństwo, a w efekcie zwiększa dochody akcjonariuszy. (…) Najwięcej wysokich not dostała bowiem za wskaźniki związane ze wzrostem zarówno bazy depozytowo-kredytowej, jak i wyników. (…) praktycznie podwoiła wolumen kredytów, który wzrósł z 27 do 52 mld złotych. Za tym poszły wyniki. Spośród dużych banków ING to jedyny, który rok za rokiem – także w słabym 2013 r. – zwiększa wynik odsetkowy, a co za tym idzie, zyski netto” – podkreśla Filip Kowalik, autor artykułu o wynikach rankingu.

O pozycji w rankingu Forbesa Bankowiec Roku decydowała suma punktów wynikająca z mierzalnych parametrów finansowych banku obrazujących m.in. efektywność, tempo wzrostu, kontrolę ryzyka, które obiektywnie ukazują jego kondycję. W tych kategoriach można było zdobyć 70 punktów ze 100 możliwych do osiągnięcia. Druga część oceny to punkty przyznawane przez pięciu bankowców, którzy dziś nie są związani z żadną instytucją bankową oraz redakcję “Forbesa”.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych