Getin Noble Bank z gwarancjami de minimis dla przedsiębiorców

Getin Noble Bank SA podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której będzie mógł oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe zabezpieczone gwarancjami de minimis. Pozwoli to klientom Getin Noble Banku, będącym jednocześnie właścicielami małych i średnich firm, na łatwiejszy dostęp do finansowania działalności bieżącej kredytem obrotowym.

Pomoc de minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej i realizowana w ramach rządowego programu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw tzw. Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis. Dzięki gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przedsiębiorcy mają ułatwiony dostęp do finansowania swojej działalności bieżącej kredytem obrotowym, bez względu na etap rozwoju ich firmy i konieczności zabezpieczania spłaty mieniem przedsiębiorstwa.

„Nieustannie pracujemy nad pozyskaniem nowych form wsparcia dla przedsiębiorców i uatrakcyjnieniem skierowanej do nich oferty. Dzięki gwarancji de minimis, właściciele firm będą teraz mieli dużo łatwiejszy dostęp do kredytów obrotowych, a przez to większe możliwości i komfort prowadzenia działalności.” – mówi Piotr Burwicz Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów
i Procesów Getin Noble Bank. „Mamy nadzieję, że nasi Klienci będą korzystali z pomocy de minimis równie chętnie, co ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, również dostępnych w ofercie Getin Noble Banku.”

Z pomocy de minimis mogą skorzystać właściciele firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający zdolność kredytową, którzy chcą ubiegać się o kredyt obrotowy, również w formie kredytu w rachunku bieżącym. Gwarancja może być udzielona do 60% kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 mln złotych. Wniosek o gwarancję, wymagający minimum formalności, można składać bezpośrednio w Getin Noble Banku.

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotycząca gwarancji de minimis to kolejny etap rozwoju działalności Getin Noble Banku w segmencie MŚP. Bank współpracuje również
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), oferując przedsiębiorcom możliwość zawierania umów kredytowych i leasingowych na bardziej korzystnych warunkach.

Więcej informacji na temat produktów dla firm można znaleźć na stronie www.getinbank.pl

Kontakt
Artur Newecki
PR Manager
Getin Noble Bank S.A.
Tel. +48 693 718 957
E-mail: artur.newecki@noblebank.pl

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych