Rekordowy kwartał Netii – zysk EBITDA powyżej 30 proc.

Netia S.A. zaprezentowała skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte w trzecim kwartale i pierwszych 9 miesiącach 2013 r. Kolejny kwartał znaczącej poprawy rentowności, wyhamowanie tempa spadku liczby usług głosowych, a także wzrost liczby usług TV i dostępu szerokopasmowego na własnej sieci. Te pozytywne trendy w zakresie kluczowych usług skłoniły Zarząd do podniesienia prognozy liczby usług oraz przyspieszenia modernizacji sieci.

W III kw. 2013 r. przychody Grupy Netia spadły o 4 proc. kwartał-do-kwartału do 457,1 mln zł w porównaniu do 477,5 mln zł w II kw. 2013 r. Przychody za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 r. wyniosły natomiast 1,43 mld zł, wykazując spadek o 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Spadek przychodów był związany z niższą liczbą usług (RGU) w segmencie klientów indywidualnych (przede wszystkim usług głosowych na rynku regulowanym), jak również z systematycznymi obniżkami stawek za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (MTR). Skorygowany zysk EBITDA (wyłączający zdarzenia o charakterze jednorazowym) wyniósł w III kw. br. 144,1 mln zł, wykazując wzrost o blisko 3 proc. w stosunku do II kw. 2013 r. Skorygowany zysk EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 r. wyniósł 426,6 mln zł, wykazując spadek o 4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Marża Skorygowanego zysku EBITDA w III kw. wyniosła 31,5 proc., w porównaniu do 29,4 proc. marży odnotowanej w II kw. 2013 r. Zysk EBITDA wyniósł 417,5 mln zł za pierwsze trzy kwartały 2013 r. oraz 142,5 mln zł w III kw. 2013 r., wykazując wzrost o 3 proc. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2012 r. oraz o 4 proc. wzrost w stosunku do II kw. 2013 r. Marża zysku EBITDA wyniosła 29,3 proc. za pierwsze trzy kwartały 2013 r. i 31,2 proc. w III kw. 2013 r.

– W ostatnim kwartale Netia osiągnęła widoczną poprawę w kilku obszarach operacyjnych, podnosząc równocześnie po raz kolejny do rekordowego poziomu marżę Skorygowanego zysku EBITDA. Odnotowaliśmy dalszy postęp w realizacji strategii rozwoju usług w segmencie klientów indywidualnych w oparciu o własną sieć. Liczba przyłączeń netto usług telewizyjnych wzrosła w ciągu kwartału o 10,5 tys., a łączna liczba usług TV wyniosła 111 tys., co stanowi wzrost o 53 proc. rok-do-roku i czyni Netię najszybciej rozwijającym się dostawcą płatnej TV w Polsce. – powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii. – Modernizacja sieci dostępowej i popyt na usługi telewizyjne przełożył się na poziom przyłączeń usług szerokopasmowych, które na własnej sieci Netii wzrosły pomiędzy kolejnymi kwartałami o blisko 2 tys. Tym samym nastąpiło widoczne umocnienie pozytywnego trendu, co skłoniło nas do zmiany prognozy liczby usług na koniec 2013 roku. Zarząd jest zdecydowany przyspieszyć sprzedaż i podnieść poziom penetracji usługami internetowymi i TV we własnej sieci Netii, w której zasięgu znajduje się w chwili obecnej 2,9 mln gospodarstw domowych – dodał Mirosław Godlewski.

Zysk operacyjny EBIT za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 r. wyniósł 86,5 mln zł (nie uwzględniając pozycji jednorazowych, 95,7 mln zł) w stosunku do zysku operacyjnego w kwocie 44,2 mln zł za pierwsze dziewięć miesięcy 2012 r. (83,4 mln zł przy wyłączeniu pozycji jednorazowych). Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. w wysokości 275,2 mln zł i 84,6 mln zł w III kw. 2013 r. w stosunku do 259,6 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach ub.r. oraz 92,0 mln zł w II kw. 2013 r.

Od spadków do wzrostów

Liczba usług (RGU) na koniec września br. wyniosła 2 560 019 w porównaniu do 2 592 260 na koniec czerwca br. W III kw. br. Netia przyłączyła 9 818 usług netto we własnej sieci i odnotowała 42 059 odłączeń netto usług oferowanych na bazie dostępu regulowanego, a tempo spadku liczby usług zmniejszyło się o 29 proc. kwartał-do-kwartału, do 32 241 usług. Na dzień 30 września 2013 r. usługi dla 47 proc. klientów usług szerokopasmowych świadczone były poprzez własną sieć Netii w porównaniu do 46 proc. na dzień 30 września 2012 r.

Liczba usług telewizyjnych na dzień 30 września 2013 r. wyniosła 111 358, co stanowiło wzrost o 53 proc. w porównaniu do 72 805 na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 proc. wzrost wobec 100 879 na dzień 30 czerwca 2013 r. W III kw. 2013 r. Netia przyłączyła 10 479 usług TV netto wobec 9 642 usług w II kw. 2013 r. Na koniec września br. liczba usług szerokopasmowych Netii wyniosła 854 165, co stanowiło spadek o 1 proc. w stosunku do końca czerwca 2013 r. Netia odnotowała łączny spadek liczby klientów stacjonarnych usług głosowych netto o 31 547 w porównaniu do spadku netto o 44 063 w II kw. 2013 r. Baza klientów usług głosowych Netii ostatniego dnia września br. wyniosła 1 519 265. Mając na celu obronę marży brutto Zarząd koncentruje się bardziej na usługach oferowanych we własnej sieci i na usługach pakietowych.

W związku ze znaczącym spadkiem tempa utraty usług (RGU), istotnemu przyrostowi liczby usług TV i wzrostem liczby przyłączeń netto usług szerokopasmowych we własnej sieci, Zarząd Netii podwyższył prognozę łącznej liczby usług na koniec tego roku do 2,540 mln z poziomu 2,525 mln. Prognoza przychodów została natomiast obniżona do 1,875 mld zł z poziomu 1,9 mld zł, a prognoza Skorygowanego zysku operacyjnego EBIT podwyższona do 110 mln zł. Prognozy dla Skorygowanego zysku EBITDA, Skorygowanych przepływów wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) i nakładów inwestycyjnych pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą odpowiednio 550, 325 i 225 mln zł.

Inwestycje środkiem do stabilizacji

W III kw. 2013 r. Netia rozszerzyła zasięg istniejącej sieci NGA, umożliwiającej świadczenie, między innymi, usług szerokopasmowych o wysokiej przepływności pod nazwą FOTON i pakietów 3play obejmujących usługi telewizyjne pod nazwą Telewizja Osobista o kolejne 68 tys. gospodarstw domowych. Na dzień 30 września 2013 r. sieć NGA Netii obejmowała zasięgiem 1,24 mln gospodarstw domowych, w tym około 888 tys. w zasięgu sieci miedzianej VDSL, około 147 tys. sieci optycznej (FTTH – PON) oraz około 205 tys. sieci ethernetowej (FTTB). Uwzględniając akwizycje sieci kablowych od UPC Polska, Netia zamierza rozszerzyć zasięg sieci NGA co najmniej o kolejne 475 tys. gospodarstw domowych. Po zrealizowaniu wszystkich planów modernizacyjnych Netia powinna mieć w zasięgu swojej sieci NGA około 1,72 mln gospodarstw domowych.

Obserwując pozytywne wyniki inwestycji poczynionych w rozwój usług telewizyjnych i sieci NGA przy jednoczesnym dalszym spadku liczby usług świadczonych na bazie dostępu regulowanego, Zarząd uznał, że musi przyspieszyć rozwój inwestycji w 2014 r., aby ustabilizować wyniki finansowe Grupy Netia. W związku z tym uprzednio opublikowane średnioterminowe strategiczne cele finansowe są obecnie w trakcie przeglądu i oczekują na rezultaty prowadzonych prac planistycznych dotyczących 2014 r. i średniego horyzontu czasowego. Zarząd podtrzymuje przy tym cel dystrybucji środków do akcjonariuszy na poziomie 0,42 zł za akcję począwszy od 2014 r., pod warunkiem braku przeprowadzenia istotnych akwizycji.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych