SILVER ECONOMY / GOSPODARKA SENIORALNA

7 listopada 2013 roku Centrum im. Adama Smitha zorganizowało konferencję prasową, podczas której zaprezentowano raport przygotowany przez Marzenę Rudnicką (Eksperta CAS) oraz prof. Aleksandra Surdeja (Eksperta CAS) poświęcony rodzącej się w Polsce nowej gałęzi gospodarki – tzw. Sliver Economy.

Gospodarka senioralna może pozwolić uzyskać Polsce istotną przewagę konkurencyjną ze względu na atrakcyjność cenową przy wysokim poziomie kwalifikacji personelu medycznego i opiekuńczego – to główna konkluzja płynąca z Raportu. Na konferencji przedstawiono też propozycje działań oraz rozwiązań, które dotyczą rozwoju usług opiekuńczych dla seniorów w województwie opolskim, nad którymi pracuje aktualnie Centrum im. Adama Smitha. Rozwiązania te mogą stać się referencyjne dla reszty kraju.

Problemów starzejącego się społeczeństwa, jak pokazują światowe doświadczenia, nie da się efektywnie zrealizować zmasowaną interwencją administracji i olbrzymimi środkami publicznymi. Stąd proponowane rozwiązania wynikają z naturalnej odpowiedzi rynku na rosnące potrzeby społeczeństwa w zakresie usług opiekuńczych. Ich realizacja musi szanować wolność i godność osoby oraz uwzględnić odpowiedzialność rodziny i wspólnot społecznych za warunki jej realizacji.

Mimo, że władze Województwa Opolskiego nad wyraz dobrze rozwinęły system opieki socjalnej, to dla zwiększenia jego możliwości, należy skoncentrować się na rynkowych usługach opieki nad seniorami. Bazują one na kapitale prywatnym i skierowane są dla beneficjentów nie tylko z lokalnego rynku. Umożliwi to rozwinięcie na Opolszczyźnie segmentu gospodarki specjalizującego się w usługach opiekuńczo-medycznych dla seniorów.

W naturalny sposób stworzone zostaną nowe miejsca pracy dla lokalnych społeczności, czytamy w Raporcie Centrum im. Adama Smitha.

Opolskie zyska nową regionalną specjalizację w postaci „gospodarki senioralnej”. Poprzez systemy opiekuńcze integracja międzypokoleniowa będzie miała, poza dobrem społecznym, pozytywny wymiar ekonomiczny.

Przedstawione zostały trzy nowatorskie rozwiązania takie jak klaster usług senioralnych, placówka opiekuńcza w zamkniętym obiekcie oraz wioska seniora, których wprowadzenie w znacznej mierze opiera się na kapitale prywatnym oraz współpracy i zaangażowania władz samorządowych.

Jako najważniejsze korzyści płynące z proponowanych działań Raport wymienia:

Stworzenie nowej gałęzi lokalnej gospodarki służącej zaspokojeniu potrzeb seniora.
Utworzenie nowych miejsc pracy w zakresie usług opiekuńczych i towarzyszących.
Przygotowanie warunków do imigracji osób z uprawnieniami emerytalnymi zdobytymi za granicą.
Wprowadzenie w skali kraju nowej jakości opieki nad seniorami.
Przygotowanie szerokiej, ogólnodostępnej i zintegrowanej oferty usług dla seniorów oraz podmiotów towarzyszących temu sektorowi poprzez powołanie Klastra Usług Senioralnych, platformy zorganizowanego i kompleksowego systemu zarządzania usługami opiekuńczymi i towarzyszącymi.

Dzięki zaproszeniu europejskich seniorów na Opolszczyznę nastąpi odwrócenie niebezpiecznego kierunku przepływu zasobów ludzkich i finansowych. Naturalnym efektem „gospodarki senioralnej” w komercyjnym wymiarze będzie praca dla Opolan w ich własnym środowisku, podkreślają eksperci Centrum.

Sukces „gospodarki senioralnej” w Polsce i na Opolszczyźnie – według ekspertów CAS – zależeć będzie od umiejętnego skoncentrowania usług opiekuńczych (np. klaster) oraz wykorzystana przewag konkurencyjnych polegających na wysokich kwalifikacjach przy ich lepszych cenach.

Więcej informacji

Marzena Rudnicka – współautorka raportu o specjalnej strefie senioralnej, ekspert Centrum im. Adama Smitha
Tel/ 509-586-510
Email/ [email protected]

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych