Czy wiesz, które wydatki nie mogą być kosztem w firmie?

Każdy przedsiębiorca ponosi wydatki. To właśnie one przyczyniają się do osiągnięcia przychodu firmy, i zaliczane są jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Co najważniejsze,  nie wszystkie takie wydatki są kosztami!

Warto zapoznać się z ośmioma wydatkami, które mają związek z osiąganiem przychodów, ale mimo to nie stanowią kosztów w firmie:

Podatki

Podatek dochodowy i podatek VAT, a także podatek od spadków i darowizn czy podatek akcyzowy nie są kosztem w firmie.

Zaliczki

Nie są kosztem firmowym, ale stają się nim dopiero w momencie, gdy otrzymamy ostateczną fakturę od kontrahenta. W przypadku utraty zaliczki, również nie można uznać wpłaconej wcześniej zaliczki jako koszt.

Koszty egzekucji

Kary umowne, odsetki i inne wydatki związane z egzekucją nie stanowią kosztów w firmie. Natomiast wydatki związane z windykacją naszych firmowych należności od dłużników są kosztem firmowym jak najbardziej.

Wydatki powyżej 3500 zł netto

Wydatki te związane są najczęściej z zakupem urządzeń biurowych i wyposażenia. Jeśli ich wartość przekracza kwotę 3500 zł netto i będą użytkowane powyżej 1 roku, wówczas zalicza się je jako zakup środków trwałych.

Wynagrodzenie przedsiębiorcy

Wynagrodzenie przedsiębiorcy, małżonka czy niepełnoletnich dzieci przedsiębiorcy nie mogą być kosztem w firmie. Do kosztów zaliczamy natomiast wynagrodzenia innych pracowników firmy.

Składki członkowskie

Wszelkie składki członkowskie na rzecz organizacji, w których przynależność przedsiębiorcy nie jest wymagana przez przepisy prawa, nie są wliczane do kosztów.

Edukacja przedsiębiorcy

Kursy i szkolenia przedsiębiorcy, o ile zdobywana wiedza przyczynia się do osiągania przychodów w firmie, mogą być wliczane jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Do takiego kosztu możemy zaliczyć kurs językowy, jeśli oczywiście wykorzystujemy języki obce w naszej działalności.

Wydatki bieżące, gdy siedzibą firmy jest mieszkanie przedsiębiorcy

Gdy siedzibą firmy jest mieszkanie przedsiębiorcy, to trudno jest udowodnić przed organami podatkowymi wydatki ponoszone z bieżącym utrzymaniem biura. Rozwiązaniem jest wydzielenie powierzchni użytkowanej na potrzeby działalności gospodarczej i proporcjonalne rozliczanie czynszu i innych opłat eksploatacyjnych. Jednak często może się to wiązać z większym podatkiem od części nieruchomości, przeznaczonej właśnie pod działalność gospodarczą.

– Ogólna zasada, którą należy kierować się prowadząc firmę, to taka, że wszystko co ma wpływ na osiąganie przychodów, jest kosztem. Od tej ogólnej zasady są jednak wyjątki, które precyzyjnie określają przepisy ustaw podatkowych – wyjaśnia Małgorzata Marek z Biura Rachunkowego i Kancelarii Doradztwa Podatkowego „ANNA”.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych