KNF wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na Prezesa Zarządu PZU

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.

Po tym jak w grudniu ub. roku, na prośbę głównego akcjonariusza PZU – Skarbu Państwa, dotychczasowy prezes PZU Andrzej Klesyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa PZU, w styczniu br. rada nadzorcza spółki powołała na stanowisko prezesa Michała Krupińskiego.

Michał Krupiński od 2011 roku był prezesem zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Był odpowiedzialny za nadzór i prowadzenie projektów fuzji i przejęć oraz finansowania na rynkach prywatnych oraz publicznych.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Poza działalnością ubezpieczeniową Grupa PZU działa w obszarze otwartego funduszu emerytalnego, funduszy inwestycyjnych i programów oszczędnościowych.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych