PKO Bank Polski uzyskał zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła bezwarunkową zgodę na przejęcie przez PKO Bank Polski kontroli nad częścią polskich aktywów Grupy Nordea – spółkami Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance.

– Zgoda Prezesa UOKiK to kolejny krok przybliżający nas do sfinalizowania transakcji. Dzięki temu przejęciu PKO Bank Polski umocni się na pozycji lidera w bankowości detalicznej i wzmocni działalność w obszarze bankowości korporacyjnej. Pozwoli też na przyspieszenie osiągnięcia celów strategicznych w obszarze bancassurance, które zakłada nasza strategia – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Przeprowadzone przez Prezesa UOKiK postępowanie wykazało, że planowane przez Bank przejęcie nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności przez powstanie lub umocnienie jego pozycji dominującej. Uzyskanie pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu jest jednym z warunków umowy zawartej 12 czerwca 2013 roku między PKO Bankiem Polskim a spółką Nordea Bank AB. Do jej realizacji niezbędne są jeszcze w szczególności zgody Komisji Nadzoru Finansowego. We wrześniu zgodę wyraził ukraiński Urząd Antymonopolowy. Bank przewiduje, że termin uzyskania zgody KNF i spełnienia pozostałych warunków umowy oraz finalizacja umowy nabycia akcji to przełom 2013 i 2014 roku.

Dopełnienie warunków umowy otworzy drogę do nabycia akcji Nordea Bank Polska, a w dalszej perspektywie do fuzji prawnej obu banków, w wyniku której PKO Bank Polski stanie się następcą prawnym, tj. podmiotem ogółu praw i obowiązków Nordea Bank Polska. Kolejnym etapem będzie zmiana marki i pełna integracja operacyjna, dzięki której klienci obu instytucji uzyskają dostęp do wszystkich funkcjonalności połączonej organizacji, w tym sieci placówek i bankomatów.

Przewidywany termin zakończenia fuzji prawnej Nordea Bank Polska i PKO Banku Polskiego to połowa 2014 roku, a fuzji operacyjnej w ramach połączonego banku – nie później niż 12 miesięcy po nabyciu akcji Nordea Bank Polska, na przełomie roku 2014/2015.

***
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto Banku za I półrocze 2013 roku wyniósł 1,53 mld zł. Jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW. PKO Bank Polski uplasował się w ścisłej czołówce, zajmując 3. pozycję w rankingu Jakość na Bank 2013, przygotowanym przez TNS Polska oraz „Puls Biznesu”. Contact Center Banku po raz czwarty zwyciężył w cyklicznym badaniu infolinii bankowych, przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. Jest Bankiem najczęściej wybieranym przez małe i średnie firmy, według badania Centrum Badań Marketingowych Indicator oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Raporty Roczne PKO Banku Polskiego są regularnie nagradzane przez Instytut Rachunkowości i Podatków w konkursie The Best Annual Report w kategorii Banki i instytucje finansowe. Za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu PKO Bank Polski otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2012 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego okazała się najcenniejsza w kategorii finanse – jej wartość wyceniono na 3,72 mld złotych. Kapituła Konkursu Liderów Świata Bankowości, organizowanego w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, przyznała PKO Bankowi Polskiemu nagrody w kategorii Najlepszy Bank oraz Najbardziej Innowacyjny Bank w 2012 roku za nową ofertę Szkolnych Kas Oszczędności. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global i stowarzyszenia AIESEC, przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych