Uaktualniona polityka dywidendowa GPW

Po piątkowej sesji zarząd GPW zadeklarował przeznaczenie 99,1 mln zł zysku na dywidendę. Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 99053920,00 zł oznacza wypłatę 2,36 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 80,11 proc. zysku netto przypadającego akcjonariuszom, zaś stopa dywidendy 6,36 proc. przy kapitalizacji GPW z 19 maja 2016 r.

Jednocześnie poinformowano o nowej polityce dywidendowej, która zakłada wypłatę akcjonariuszom dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW na poziomie powyżej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto GK GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Ponadto proponowany podział zysku uwzględnia potrzeby inwestycyjne GPW oraz prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce.

Główne cele wytyczone przez strategię GPW, obejmującą m.in.:
– aktualizację bazy i pozyskiwanie nowych inwestorów, w tym detalicznych
– wspieranie rozwoju rynku kapitałowego, w tym rynku długu
– prowadzenie działań edukacyjnych zwiększających wiedzę ekonomiczną społeczeństwa
– promowanie oszczędzania długoterminowego.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych