ING FX Trader odpowiedzią na wzrost zainteresowania transakcjami walutowymi

Według ekonomistów ING Banku Śląskiego w tym roku należy spodziewać się wzrostu zainteresowania transakcjami walutowymi wśród przedsiębiorców. Dla nich bank przygotował nowe produkty i funkcje na platformie FX Trader, a od lutego przedsiębiorcy mogą realizować transakcje m.in. w chińskim juanie

W 2014 r. należy spodziewać się wzrostu zainteresowania transakcjami walutowymi wśród przedsiębiorców. Z danych NBP wynika, że odsetek firm deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju przedsiębiorstwa obniżył się do najniższego poziomu w historii. Ponadto, w związku z prognozowanym wzrostem niemieckiej gospodarki o 1,6% r/r spodziewamy się, że eksport z Polski do naszych zachodnich sąsiadów może wzrosnąć w tym roku o 10%. Ponieważ stanowi on jedną czwartą całego polskiego eksportu, przyczyni się on do wyższej sprzedaży walut – powiedział Rafał Benecki, Główny Ekonomista ING Banku Śląskiego.

Pod koniec ub. r. ING Bank ląski uruchomił poszerzoną wersję Platformy FX Trader w systemie ING BusinessOnLine. W 2013 r. zawarto na niej 95 tys. transakcji, a średnio w skali miesiąca korzysta z niej ponad 2 tys. klientów. Nowa wersja platformy umożliwia m.in.:

zawieranie terminowych transakcji wymiany walutowej z rzeczywistym przeniesieniem środków pieniężnych w dacie rozliczenia (FX Forward) albo z rozliczeniem poprzez różnicę kursową (NDF), z możliwością ich skrócenia oraz wynegocjowania kursu domknięcia transakcji NDF,
składanie przez klientów ofert FX z kursem, po którym chcą zrealizować transakcję kupna lub sprzedaży walut. Jeżeli bank zdecyduje się ją przyjąć, transakcja jest realizowana jako transakcja wymiany walutowej z dostawą natychmiastową,
zawieranie transakcji natychmiastowej wymiany walutowej z datą waluty dziś oraz z datą waluty 1 dzień / 2 dni zarówno pod środki na rachunku, jak i pod limit,
udostępnienie listy transakcji i ofert FX zawartych na platformie,
dostęp do komentarzy ekonomicznych przygotowywanych przez ekonomistów ING,
natychmiastowy zakup/sprzedaż waluty poprzez wersję mobilną platformy (ING BusinessMobile).

W ostatnich latach systematycznie rośnie w strukturze polskiego eksportu udział krajów “na dorobku” (tzw. developing countries), osiągając w 2013 r. poziom blisko 9%. Wychodząc naprzeciw temu trendowi, ING Bank Śląski systematycznie rozszerza listę obsługiwanych w systemie FX Trader walut krajów rozwijających się. Od 1 lutego przedsiębiorcy mogą realizować transakcje w chińskim juanie (CNY), wcześniej udostępnione zostały lira turecka (TRY) oraz rand południowo- afrykański (ZAR).

Specjalna strona internetowa, dedykowana w całości platformie FX Trader, jest dostępna pod adresem www.ingbank.pl/fxtrader.

Pełny komunikat w biurze prasowym

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych