Fundusze: luty przyniósł umiarkowane straty

Po wyjątkowo udanym ubiegłym roku, gorsze czasy nastały dla inwestujących w fundusze polskich papierów dłużnych. Jednak nie wszystkie ich rodzaje przyniosły inwestorom straty. Na plus wybijają się fundusze obligacji korporacyjnych.

Luty niestety nie okazał się dla inwestorów lepszy od stycznia. Na rynkach w dalszym ciągu dominował lekki trend spadkowy, zapoczątkowany wraz z nadejściem nowego roku. Odreagowanie optymistycznej końcówki ubiegłego roku trwa więc nadal. Prawie wszystkie główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły ostatni miesiąc spadkami nie przekraczającymi 2 proc. Wyłamał się tylko wskaźnik średnich mWIG40, który zwyżkował o 0,4 proc. Dzięki temu posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy akcji polskich małych i średnich spółek zakończyli miesiąc na zero – tyle wyniosła średnia stopa zwrotu w tej grupie funduszy. Fundusze uniwersalne wypadły nieco go rzej, przynosząc stratę w wysokości 0,3 proc.

Generalnie, spośród ponad 400 monitorowanych przez nas funduszy otwartych, w lutym dodatnie stopy zwrotu pokazała niespełna połowa, dokładnie 44 proc. Przed miesiącem było pod tym względem zdecydowanie lepiej, bo odsetek funduszy z zyskami sięgał prawie 70 proc.

Gorsze czasy, po wyjątkowo udanym całym ubiegłym roku, nastały dla osób inwestujących w fundusze polskich obligacji skarbowych i uniwersalnych. Drugi miesiąc z rzędu w obydwu tych grupach średnie stopy zwrotu były ujemne i wyniosły w lutym -0,2 proc. Oczywiście nie wszystkie fundusze obligacji zakończyły miesiąc pod kreską – najsłabszy wynik odnotował Idea Obligacji (minus 3,2 proc.), a najlepiej wypadł KBC Portfel Obligacyjny (plus 0,8 proc.) W sumie do początku roku średni spadek wartości jednostki uczestnictwa sięgnął już 0,5 proc.

Jednak nie wszystkie rodzaje papierów dłużnych przyniosły inwestorom straty. W przeciwieństwie do funduszy z większym udziałem w portfelach obligacji skarbowych, dobrą passę od początku bieżącego roku kontynuują fundusze obligacji korporacyjnych. Tylko w lutym średnia stopa zwrotu w tej grupie wyniosła 0,3 proc., zaś od początku roku 0,9 proc. Wszystkie z trzynastu funduszy otwartych należących do tej grupy notują zyski. W lutym najlepiej wypadł subfundusz Agio-Kapitał, zyskując 0,7 proc. (1,4 proc. licząc od początku roku do końca lutego). Jak można zaobserwować po rosnącym saldzie wpłat i umorzeń, niektórzy klienci już to zauważyli i próbują wykorzystać.

Stopy zwrotu funduszy na koniec lutego br. wg kategorii

fundusze

1M↓

3M

6M

12M

24M

36M

dłużne USA uniwersalne

2,7%

0,5%

-2,3%

5,3%

19,0%

24,0%

akcji amerykańskich

2,4%

6,9%

4,2%

6,1%

9,7%

26,2%

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

1,3%

1,6%

0,4%

3,8%

8,2%

16,9%

akcji globalnych rynków rozwiniętych

1,3%

5,7%

8,5%

9,4%

2,9%

19,7%

akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)

1,2%

5,9%

13,9%

16,4%

7,2%

25,2%

dłużne zagraniczne (PLN)

1,1%

1,3%

-0,1%

5,6%

14,8%

18,5%

akcji europejskich rynków rozwiniętych

0,5%

5,0%

9,9%

11,6%

4,5%

17,4%

dłużne europejskie uniwersalne (waluta)

0,3%

0,8%

2,8%

5,5%

8,8%

9,9%

dłużne polskie korporacyjne

0,3%

1,7%

1,4%

3,8%

10,4%

16,1%

gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

0,2%

1,2%

2,6%

5,1%

10,2%

14,6%

mieszane zagraniczne zrównoważone

0,2%

2,6%

4,7%

5,3%

2,9%

14,4%

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

0,1%

6,3%

12,4%

6,8%

-2,1%

11,4%

dłużne USA uniwersalne (waluta)

0,1%

0,2%

2,8%

3,3%

9,2%

15,7%

akcji polskich małych i średnich spółek

0,0%

6,4%

15,5%

4,6%

-13,2%

3,6%

dłużne polskie papiery skarbowe

-0,2%

0,7%

4,1%

8,2%

16,3%

20,5%

dłużne polskie uniwersalne

-0,2%

0,7%

3,8%

7,4%

15,1%

19,7%

akcji polskich uniwersalne

-0,3%

4,8%

11,1%

5,3%

-9,6%

9,9%

dłużne europejskie uniwersalne

-0,4%

2,0%

2,2%

6,0%

13,7%

14,9%

mieszane polskie aktywnej alokacji

-0,5%

2,6%

6,3%

1,2%

-8,3%

3,4%

mieszane polskie stabilnego wzrostu

-0,5%

1,7%

5,5%

5,4%

3,0%

11,6%

akcji europejskich rynków wschodzących

-0,5%

6,2%

10,9%

11,4%

-4,0%

13,5%

akcji amerykańskich (waluta)

-0,5%

5,5%

6,9%

0,5%

-2,6%

11,9%

akcji globalnych rynków wschodzących

-0,6%

5,0%

8,7%

0,5%

-5,0%

9,8%

mieszane polskie zrównoważone

-0,8%

2,3%

8,2%

7,1%

-2,6%

9,1%

akcji azjatyckich bez Japonii

-1,0%

3,6%

11,3%

2,4%

-0,9%

7,3%

akcji zagranicznych sektora nieruchomości

-1,3%

5,0%

16,4%

1,2%

-29,0%

-22,4%

Źródło: Analizy Online.

Spośród wszystkich 26 rozróżnianych przez nas grup funduszy, największe średnie zyski przyniosły inwestorom fundusze aktywów denominowanych w USD. Złotowe jednostki uczestnictwa funduszy amerykańskich papierów dłużnych zyskały w lutym 2,7 proc., zaś jednostki funduszy akcji zarobiły przeciętnie 2,4 proc. Zyski niemal w całości są zasługą zmian kursowych. W ciągu miesiąca dolar podrożał bowiem o 2,6 proc. Licząc w dolarach jednostki funduszy akcji amerykańskich straciły 0,5 proc.

Z kolei słabsze wyniki były udziałem przede wszystkim rynków wschodzących. Straty zanotowały m.in. fundusze akcji: azjatyckich bez Japonii (-1 proc.), globalnych rynków wschodzących (-0,6 proc.) i europejskich rynków wschodzących (-0,5 proc.). Na połączeniu słabszej koniunktury zarówno w segmencie dłużnym, jak i akcyjnym, stracili klienci funduszy polskich mieszanych. Średnio strategie zrównoważone przyniosły 0,8-proc. straty, a stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji po 0,5 proc.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych